За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


4.11.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ
за отлагане провеждането на обявените конкурси за държавни служители

    На основание Заповед № РД-13-374 от 04.11.2020 г. на Началника на Дирекция за национален строителен контрол, считано от 05.11.2020 г. се отлага провеждането на обявените конкурси за държавни служители, във връзка със Заповед № РД-01-619/23.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която са въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България с цел ограничаване на разпространението на вируса COVID-19.
    Нови дати за обявените конкурси ще бъдат публикувани на страницата на ДНСК и всеки участник ще бъде съответно уведомен за провеждането на конкурсите.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност