За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


29.3.2017 г.

Информация относно процедура по премахване на буни пред морски плаж на къмпинг „Черноморец“


    Във връзка с процедурата по премахване на буни пред морски плаж на къмпинг „Черноморец“ Министерството на регионалното развитие и благоустройството представя следната хронология:
    Служители на регионален отдел „Национален строителен контрол“ Бургас при РДНСК - Югоизточен район са констатирали две незаконно изградени буни от неизвестен извършител в акваторията на Черно море пред морския плаж на къмпинга в град Черноморец, община Созопол.
    Издадени са заповеди за премахване на буните, влезли в законова сила през 2012 г, като изпълнението им е възложено за периода от 15.12.2016 г. до 13.01.2017 г.
    Заповедите са обжалвани пред Административен съд - Бургас от наемателя от 2015 г. на морския плаж - „АКРА ЛИДО“ ООД.
    Не отговаря на истината твърдението на наемателя на плажа, че е останал изненадан от действията по изпълнение, тъй като влезлите в сила заповеди са публикувани в сайта на ДНСК през 2012 г., т.е. три години преди сключването на договора за наем, като от 2016 г. той ги обжалва.
    Върховният административен съд на Република България не счита наемателя на плажа за заинтересовано лице, поради което оставя без разглеждане жалбите, а образуваните административни дела са прекратени.
    От органите на ДНСК са предприети ефективни действия по принудително премахване на незаконните строежи, в изпълнение на задълженията и правомощията по Закона за устройство на територията, както и в съответствие с определенията на Върховния административен съд на Република България.
    Укрепване на морския бряг съгласно законите може да бъде извършено само при наличие на одобрени проекти и издадено разрешение за строеж, което при необходимост може да се направи по инициатива на собственика на плажа.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност