За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ВЪЗЛАГАТЕЛНИ ПИСМА ЗА ПРИН. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ПРЕЗ М. НОЕМВРИ КЪМ 19.11.2015г.
  преписка № заповед № наименование на строежа и местонахождение предприети действия до момента дата на премахване /възлагателно писмо/
РДНСК ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН
РОНСК - БЛАГОЕВГРАД
1 БД-3365/09 ДК-02-ЮЗР-386/11.08.2011 "Масивна ограда", реализиран в уличната регулционна улица с о.т. 533-532-531, кв. 53 по плана на гр. Гоце Делчев, пред УПИ III и УПИ IV, кв. 53 по плана на гр. Гоце Делчев Договор №ФО-13-487/31.07.2015г. възлагателно писмо 02.11.15г. - 06.11.15г.; констативен протокол от 27.10.15г. - премахнат доброволно
2 БД-3365/09 ДК-02-ЮЗР-385/11.08.2011 "Масивна ограда, два броя барбекюта, дървен навес и едноетажна масивна постройка", реализиран в УПИ III-2112 и УПИ IV-2111, кв. 53 по плана на гр. Гоце Делчев Договор №ФО-13-486/31.07.2015г. възлагателно писмо 02.11.15г. - 06.11.15г.; констативен протокол от 27.10.15г. - премахнат доброволно
3 БД-616/07 ДК-02-БД-4/06.07.2007 "Подпорна стена", реализиран в УПИ XVI-пл. №211, УПИ XXIII-пл. №154, кв. 16 по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен Договор №ФО-13-529/28.08.2015г. възлагателно писмо 09.11.15г. - 13.11.15г.; констативен протокол от 13.11.15г. - премахнат принудително
4 БД-2274/09 ДК-02-БД-59/26.06.2009 "Масивна постройка", реализирана в УПИ ІІ-320, кв.19 по плана на с. Джигурово, община Сандански. Договор №ФО-13-441/09.07.2015г. възлагателно писмо 16.11.15г. - 27.11.15г. 
5 БД-2274/09 ДК-02-БД-58/26.06.2009 "Пристройка от запад и изток към 2МЖ", реализирана в УПИ ІІ-320, кв.19 поплана на с. Джигурово, община Сандански. Договор №ФО-13-440/09.07.2015г. възлагателно писмо 16.11.15г. - 27.11.15г. 
6 БД-1060/13 ДК-02-БД-75/10.08.2009 "Пристройка към I-ви жилищен етаж от 2МЖ", изграден в УПИ V-1242, кв. 97 по плана на V-ти м.р. на гр. Благоевград Договор №ФО-13-601/16.10.2015г. възлагателно писмо 23.11.15г. - 27.11.15г.
7 БД-1946/15 ДК-02-ЮЗР-83/22.03.2011г. "Едноетажна полумасивна жилищна сграда",ПИ №047028,м."Падарката", извън регулация та на с.Марчево,община Гърмен. Договор №ФО-13-388/23.06.2015г. възлагателно писмо 13.07.15г. - 24.07.15г.; удължен срок до 30.11.2015г.       
РОНСК - КЮСТЕНДИЛ
8 КН-151/13 РД-14-1536/27.11.2006 "Масивна пристройка към съществуваща жилищна сграда", изграден в УПИ XIV-366, кв. 33 по плана на с. Мламолово, общ. Бобов дол Договор №ФО-13-84/26.03.2013г. възлагателно писмо 02.11.15г. - 13.11.15г.; удължен срок до 04.12.15г.
9 КН-3316/15 ДК-02-ЮЗР-335/01.08.2011г. "Пеустройство на два гаража и част от антре в жилище и вход", разположен на I-ви етаж от съществуваща 3МЖ, намиращ се в УПИ XVI-304, кв. 314 по плана на гр. Кюстендил Договор №ФО-13-646/22.10.2015г. възлагателно писмо 09.11.15г. - 12.11.15г.; констативен протокол от 09.11.15г. -премахнат доброволно 
10 КН-3354/15 ДК-02-КН-32/05.12.2008г. "Ограда", изградена в улица с о.т. 90-281, пред УПИ VII-156, кв. 51 по плана на с. Крайници, общ. Дупница Договор № ФО-13-604/16.10.2015г. възлагателно писмо  12.11.15г. - 13.11.15г.; констативен протокол от 12.11.15г. - премахнат принудително 
11 КН-317/09 ДК-02-КН-08/27.01.2009 "Пристройка към съществуваща двуетажна сграда", изграден в ПИ №000221 и №028006, м. "Кърколиците" по КВС на землище Рилски манастир, община Рила Договор №ФО-13-603/16.10.2015г. възлагателно писмо 16.11.15г. - 20.11.15г.; констативен протокол от 17.11.15г. - премахнат принудително  
12 КН-2299/05 ДК-02-КН-08/04.03.2008 "Тоалетна", изградена в УПИ ХІV-540, кв.72 по ПУП на гр.Сапарева баня Договор №ФО-13-613/21.10.2015г. възлагателно писмо 30.11.15г. - 01.12.15г.
РОНСК - СОФИЙСКА ОБЛАСТ
13 СФ-1663/14 ДК-02-ЮЗР-210/20.06.2012 "Масивна преградна стена-ограда", находяща се в УПИ XIII-537, кв. 21 по плана на гр. Момин проход, общ. Костенец Договор № ФО-13-659/09.11.15г. възлагателно писмо 18.11.15г. - 20.11.15г.; констативен протокол от 18.11.15г. - премахнат принудително
РОНСК ПЕРНИК
14 ПК-1815/14 ДК-02-ЮЗР-423/22.11.2012г. "Остъкляване на тераса", изградена в ап. №5, бл.67, ул."Благой Гебрев", намираща се в УПИ II-8104а, кв. 106 по плана на гр. Перник Договор № ФО-13-61/22.08.14г. възлагателно писмо 18.11.15г. - 20.11.15г.; констативен протокол от 18.11.15г. - премахнат доброволно 
РОНСК - СОФИЯ
15 СО-506/11 ДК-02-СО-106/02.11.2007 "Вилна сграда", находяща се в имот пл. №287, к.л. №Г-23-12-Б, м. "Ренов дол", гр. София Договор № ФО-13-605/16.10.15г. възлагателно писмо 09.11.15г. - 16.11.15г.; премахнат принудително
16 СО-506/11 ДК-02-СО-107/02.11.2007 "Ограда", находяща се в имот пл. №287, к.л. №Г-23-12-Б, м. "Ренов дол", гр. София Договор № ФО-13-606/16.10.15г. възлагателно писмо 09.11.15г. - 16.11.15г.; премахнат принудително
17 СО-3499/06 ДК-02-СО-123/25.07.2008 "Преустройство на тавански апартамент №13, пристройка и надстройка с един етаж", ул. "Суходолска" №2, вх.В, ап.13 Договор № ФО-13-647/23.10.15г. възлагателно писмо 16.11.15г. - 08.12.15г.
18 СО-1566/07 ДК-02-СО-27/11.03.2008 "Надстройка на таванско помещение", находящ се в УПИ п.XI-275, кв. 115 по плана на гр. София, м. "Лозенец", с адм. адрес: ул. "Милин камък" №21, гр. София  Договор № ФО-13-674/11.11.15г. възлагателно писмо 18.11.15г.-27.11.15г.
19 СО-1142/08 РД-14-518/21.08.2008 "Улица от о.т.83, о.т.82, о.т.87 до о.т.78", находящ се в ПИ №865, 1195, от кв. 96, ПИ №1943, 1510, 1136, 1700 от кв. 96а, ПИ №1650, 1397, 1398, 1399, 1717 от кв. 96б по плана на м. "Разширение-север", кв.Драгалевци, гр.София Договор № ФО-13-688/11.11.15г. възлагателно писмо 24.11.15г.-30.11.15г.
РДНСК СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
РОНСК - ПЛЕВЕН
20 ПН-1716/04 РД-14-060/ 24.01.2006 "Плътна ограда",                                                            намираща се между УПИ IX-377, кв. 30 по плана на с.Каменец, общ. Пордим, обл. Плевен Договор № ФО-13-672/09.11.15г. възлагателно писмо 17.11.15г. - 20.11.15г.; констативен протокол от 19.11.15г. - премахнат доброволно  
21 ПН-3385/10 ДК-02-СЗР-171/ 10.05.2011 "Плътна ограда", намираща се в УПИ XIII-11147, кв.603,                                                             гр. Плевен, м. Витска ялия Договор № ФО-13-671/09.11.15г. възлагателно писмо 23.11.15г. - 30.11.15г. 
РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
РОНСК - БУРГАС
22 БС-3090/15 ДК-02-ЮИР-70/31.03.2011г. "Масивна едноетажна сграда", находящ се в землището на кв. "Меден Рудник", м. "Брястите" имот №291, общ. Бургас Договор №ФО-13-590/25.09.2015г.  възлагателно писмо 03.11.15 - 11.11.15г.; премахнат принудително
23 БС-580/14 ДК-02-ЮИР-19/24.04.2013г.  "Стена в коридор на първи етаж  в жилищна сграда с идентиф. 81178.501.550.1 по КК на гр. Черноморец", находаща се в УПИ XII общ., кв. 66 по плана на гр. Черноморец, ул. Иван Вазов №15  Договор №ФО-13-608/16.10.2015г.  възлагателно писмо 10.11.15 - 20.11.15г.;  премахнат 
24 БС-580/14 ДК-02-ЮИР-249/22.11.2012г.  "Пристройка към снек - бар за сезонно ползване и дървен навес", находаща се в УПИ XII общ., кв. 66 по плана на гр. Черноморец Договор №ФО-13-609/16.10.2015г.  възлагателно писмо 10.11.15 - 20.11.15г.; констативен протокол от 10.11.15г. - премахнат принудително
25 БС-3679/15 РД-14-321/22.07.2005 "Двуетажна сграда" /под №7 по схема на РДНСК Бургас/ на извършеното незаконно строителство в района на "Каналите", находящ се в терен-неурегулиран поземлен имот, представляващ отдел 236-ДГФ в м. "Ченгене скеле", земл. на гр. Бургас Договор №ФО-13-658/09.11.2015г.  възлагателно писмо 17.11.15 - 20.11.15г. 
26 БС-168/07 ДК-02-БС-8/07.08.2007 "Надстройка на съществуваща жилищна сграда", находящ се в УПИ XIII-340, кв. 32 по плана на гр.Созопол, с адм. адрес: ул. "Пеликан" №14 Договор №ФО-13-668/09.11.2015г.  възлагателно писмо 18.11.15 - 30.11.15г. 
27 БС-168/07 ДК-02-БС-9/07.08.2007 "Пристройка към съществуваща сграда",  находящ се в УПИ XIII-340, кв. 32 по плана на гр.Созопол, с адм. адрес: ул. "Пеликан" №14 Договор №ФО-13-408/26.06.2015г.  възлагателно писмо 18.11.15 - 30.11.15г.
28 БС-1794/15 ДК-02-ЮИР-27/30.12.2010г. "Масивна сграда-кръгла дискотека",  находяща се в ПИ с идентификатори 67800.54.52; 67800.54.54 и 67800.54.4 по к.к. землище на м. "Мапи", гр. Созопол Договор № ФО-13-678/11.11.15г. възлагателно писмо 24.11.15 - 30.11.15г.
РО НСК - СТАРА ЗАГОРА
29 СЗ-3091/15 ДК 02-ЮИР-89/ 15.05.2012  "Жилищна сграда", находящ се в УПИ VІ-780, 781, кв.45, по плана на гр. Стара Загора, с адм. адрес: кв. "Лозенец", ул. "Спартак" №12 Договор №ФО-13-591/25.09.2015г.  възлагателно писмо 26.10.15 - 12.11.15г.; констативен протокол от 06.11.15г. - премахнат принудително 
30 СЗ-5426/12 ДК 02-ЮИР-113/ 07.06.2011  "Пристройка и надстройка към жилищна сграда",  находяща се в НПИ-4210, кв. 449 по плана на гр.Казанлък, с адм. адрес ул. "Тюлбенска" №10. Договор №ФО-13-353/27.05.2015г.  възлагателно писмо 24.06.15 - 29.06.15г.; спряно от съда; след съдебно решение насрочено изпълнение  03.11.15г. - 10.11.15г.; констативен протокол от 10.11.15г. - премахнат принудително 
31 СЗ-1916/14 ДК 02-ЮИР-250/ 22.11.2012 "Реконструкция на таван и покрив", находящ се в УПИ IV-443, кв. 93 по плана на гр.Мъглиж, област Стара Загора  Договор №ФО-13-660/09.11.2015г.  възлагателно писмо 17.11.15 - 19.11.15г.; спряно от съда 
РОНСК - СЛИВЕН
32 СЛ-156/12 ДК-02-ЮИР-103/19.05.2012г. "Масивна жилищна сграда, състояща се от приземен етаж и два жилищни етажа", находящ се в УПИ ХI – 138, 139, кв. 697 кв. „Комлука“, ул. „Индже войвода“ 12, гр. Сливен Договор №ФО-13-596/14.10.2015г.  възлагателно писмо 16.11.15 - 27.11.15г.; спряно от съда
33 СЛ-2995/11 ДК-02-СЛ-03/ 30.03.2009г. "Едноетажна пристройка към вилна сграда на два етажа", находяща се в селищно образувание "Изгрев", кадастрален №2056, м.Дюлева река №152, гр.Сливен Договор №ФО-13-667/09.11.2015г.  възлагателно писмо 18.11.15 - 30.11.15г.; спряно от съда
34 СЛ-2995/11 ДК-02-СЛ-04/ 30.03.2009г. "Едноетажна пристройка към вилна сграда на два етажа - стая, преддверие, баня и тоалетна", находяща се в селищно образувание "Изгрев", кадастрален №2056, м. Дюлева река №152, гр.Сливен Договор №ФО-13-664/09.11.2015г.  възлагателно писмо 18.11.15 - 30.11.15г.; спряно от съда
35 СЛ-2995/11 ДК-02-СЛ-05/ 30.03.2009г. "Вилна сграда на два етажа", находяща се в селищно образувание "Изгрев", кадастрален №2056, м. Дюлева река №152, гр.Сливен Договор №ФО-13-665/09.11.2015г.  възлагателно писмо 18.11.15 - 30.11.15г.; спряно от съда
РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
РО НСК - ПЛОВДИВ
36 ПД-2536/15 ДК-02-ЮЦР-41/08.02.2012г. "Масивна сграда", находящ се в ПИ №35300.14.131, м. "До Кедерица", по к.к. на с. Калековец, обл. Пловдив Договор №ФО-13-520/14.08.2015г.  възлагателно писмо 16.09.15г. - 30.09.15г.; Удължен срок до 30.11.2015г.; Насрочено изпълнение 23.11.15г. - 30.11.15г.
37 ПД-2534/15 ДК-02-ЮЦР-44/
08.02.2012
"Масивна сграда", находящ се в УПИ III-общински, кв. 82 по плана на с. Калековец, община Марица Договор №ФО-13-543/09.09.2015г.  възлагателно писмо 16.09.15г. - 30.09.15г.; Удължен срок до 30.11.2015г.; Насрочено изпълнение 23.11.15г. - 30.11.15г.
38 ПД-2535/15 ДК-02-ЮЦР-45/
08.02.2012
"Масивна сграда", намираща се в УПИ VI-общински, кв. 82 по плана на с. Калековец, община Марица Договор №ФО-13-544/09.09.2015г.  възлагателно писмо 16.09.15г. - 30.09.15г.; Удължен срок до 30.11.2015г.; Насрочено изпълнение 23.11.15г. - 30.11.15г.
39 ПД-178/15  ДК-02-Пд-13/ 01.07.2010 год.  "Масивна сграда №1", намираща се в УПИ ІV-877, кв.52 по плана на с.Брестовица, общ.Родопи, обл.Пловдив. Договор №ФО-13-559/14.09.2015г.  възлагателно писмо 26.10.15г. - 12.11.15г.; констативен протокол от 04.11.15г.  - премахнат принудително
40 ПД-178/15  ДК-02-Пд-18/ 01.07.2010 год.  Пристройка към първия етаж на жилищна сграда, в УПИ ІV-877, кв.52 по плана на с.Брестовица, общ.Родопи, обл.Пловдив. Договор №ФО-13-555/14.09.2015г.  възлагателно писмо 26.10.15г.-12.11.15г.; констативен протокол от 06.11.15г. - премахнат принудително
41 ПД-3094/15  ДК-02-ЮЦР-389/17.06.2011 г.  "Масивна постройка", находящ се в ПИ с идент. 56784.528.283, попадащ в УПИ II-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11-жилищно застрояване, обществена дейност и подземно застрояване, кв. 1 по плана на кв. "Първа Каменица", гр. Пловдив Договор №ФО-13-587/24.09.2015г.  възлагателно писмо 16.11.15г. - 20.11.15г.; удължен срок до приключване на съдебното производство   
РОНСК - КЪРДЖАЛИ
42 КЛ-588/12  ДК-02-ЮЦР-151/ 12.06.2012г.  "Двуетжан жилищна сграда", находящ се в ПИ №40909.303.247 по плана на новообразувани имоти /извън строителните граници/ по §4, зона за земеделско ползване №5 в м. "Юренлик", земл. Кърджали Договор №ФО-13-607/16.10.2015г.  възлагателно писмо 09.11.15г. - 20.11.15г.; констативен протокол от 17.11.15г. - премахнат доброволно 
43 КЛ-4153/13 ДК-02-КЛ-06/ 08.06.2010 "Двуетажна пристройка към ж. сграда", в УПИ ХVІІ-393, кв. 43, гр. Ардино, общ. Ардино Договор №ФО-13-648/23.10.2015г.  възлагателно писмо 25.11.15г. - 30.11.15г. 
44 КЛ-3346/14 ДК-02-ЮЦР-118/
12.04.2011г.
"Вилна сграда", ПИ № 018202 по картата на възстановената собственост в землище с. Гняздово, м. „Балък ичи“, община Кърджали Договор № ФО-13-8/07.01.2015г. възлагателно писмо 01.09.15г. - 03.09.15г.; спряно от съда; констативен протокол от 02.11.15г. - премахнат доброволно
РО НСК - ПАЗАРДЖИК
45 ПЗ-3428/15 ДК-02-ЮЦР-371/14.11.12г. "Масивна постройка-тоалетна" в УПИ IX-1509 кв.105 по плана на гр.Стрелча  Договор №ФО-13-649/30.10.2015г.  възлагателно писмо 10.11.15г. - 11.11.15г.; констативен протокол от 10.11.15г. - премахнат доброволно 
46 ПЗ-3631/15 ДК-02-ЮЦР-59/11.03.11г. "Непремахната част от едноетажна постройка - гараж - основи" в  бъдеща улица от о.т. 164б до о.т. 165 б, кв. 415, по плана на гр. Пазарджик. Договор №ФО-13-655/05.11.2015г.  възлагателно писмо 12.11.15г. - 13.11.15г.; премахнат принудително
47 ПЗ-1033/09 ДК-02-ЮЦР-100/23.04.12г. "Масивна ограда и масивна сграда" намиращa се в УПИ XI-търговия и услуги, кв. 418 по плана на гр. Пазарджик Договор №ФО-13-657/09.11.2015г.  възлагателно писмо 16.11.15г. - 18.11.15г.; удължен срок до приключване на съдебното производство
48 ПЗ-3774/15 ДК-02-ЮЦР-348/07.11.12г. "Пристройка към втори етаж на жилищна сграда", намираща се в УПИ I-8688, кв. 44 по плана на гр.Пазарджик Договор №ФО-13-669/09.11.2015г.  възлагателно писмо 19.11.15г. - 23.11.15г. 
49 ПЗ-3775/15 ДК-02-ЮЦР-96/23.03.11г. "Вилна сграда и ограда" намиращи се в ПИ №13081, м. "Мангърова Къшла", яз. "Батак", земл. на гр. Батак, общ. Батак Договор №ФО-13-670/09.11.2015г.  възлагателно писмо 19.11.15г. - 25.11.15г. 
50 ПЗ-3809/15 ДК-02-ЮЦР-63/08.02.2011г "Едноетажна полумасивна сграда",  намираща се в УПИ XIV-696, кв. 39 по плана на гр. Сепетември Договор № ФО-13-675/11.11.15г. възлагателно писмо 24.11.15г.-30.11.15г. 
51 ПЗ-3064/14 ДК-02-ЮЦР-363/12.11.2012г "Пристроика към 2мж",  намираща се в УПИ XXVIII-1045, кв. 70 по плана на гр. Сепетември Договор № ФО-13-677/11.11.15г. възлагателно писмо 24.11.15г.-30.11.15г. 
РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН
РОНСК - ВАРНА
52 ВН-2600/11 ДК-02-СИР-251/ 21.12.2011 "Покриване и приобщаване на открита тераса към дневната и спалнята на апартамент №15", находящ се на 5 етаж на жилищна сграда в УПИ V-1221, 1222, кв. 44 по плана на 25м.р. на гр. Варна, ул. "Еделвайс" №9 Договор № ФО-13-597/14.10.15г. възлагателно писмо 03.11.15 - 06.11.15г.; удължен срок до приключване на съдебното производство
53 ВН-3352/15 ДК-02-СИР-05/ 10.01.2011 "Преустройство, представляващо приобщаване на част от тераса към помещение "дневна" в апартамент №9", находящ се на 5 етаж в жилищна сграда в УПИ I-1,13, кв. 328, 9-ти м.р.  по плана на гр. Варна, ул. "Черни връх" №1-3 Договор № ФО-13-612/16.10.15г. възлагателно писмо 05.11.15 - 06.11.15г.; удължен срок до приключване на съдебното производство
54 ВН-2613/12 ДК-02-СИР-190/ 14.11.2012 "Преустройство и промяна предназначение на гаражи №3 и №4 в жилище", находящо ссе на оартерен етаж в жилищна сграда, с адм. адрес:  ул. "Горазд" №18, гр. Варна Договор № ФО-13-598/14.10.15г възлагателно писмо 09.11.15 - 11.11.15г.; спряно от съда
55 ВН-2418/15 ДК-02-ВН-24/ 08.03.2010 "Пристройка на ниво 15-ти етаж на бл. 40 към съществуващо помещение №2", находящ се в гр. Варна нкв. "Аспарухово", ул. "Киирил и Методий, бл. 40, ет. 15 Договор № ФО-13-599/14.10.15г. възлагателно писмо 12.11.15 - 16.11.15г.;  констативен протокол от 13.11.15г. - премахнат принудително 
56 ВН-2421/15 ДК-02-СИР-162/ 24.09.2012 "Надстройка върху неизползваема тераса на втори етаж, представляваща пристройка на трети и четвърти етаж към жил. сграда", находящ се в УПИ XVII-2а, кв. 56 по плана на 8м.р. на гр. Варна, ул. Княз Дондуков №19 Договор № ФО-13-600/14.10.15г. възлагателно писмо 17.11.15 - 27.11.15г.
57 ВН-3351/15 ДК-02-СИР-29/ 08.03.2012 "Масивна ограда и навес", разположен по границите на ПИ №612, с ид. №10135.2723.612, между ПИ №581, ПИ №855 и ПИ №614 по КП на "Траката", гр. Варна Договор № ФО-13-611/16.10.15г възлагателно писмо 18.11.15 - 23.11.15г.; спряно от съда
58 ВН-1412/13 ДК-02-ВН-45/16.04.2010г. "Надстройка на тераса със ЗП=82м2 към ап. №10", находящ се в УПИ III-1060, 1061, кв. 1, ж.к. "Бриз-юг", с адм. адрес: ул. "Сирма войвода" №6 Договор № ФО-13-602/16.10.15г. възлагателно писмо 23.11.15 - 27.11.15г.
59 ВН-192/05 РД-14-288/ 04.07.2005 "Разширение на кухнята на ап.№34, чрез приобщаване на част от обща етажна стая", гр. Варна, ж.к. Трошево, бл.1, вх. "Г", ет.4 Договор № ФО-13-161/29.10.14г. възлагателно писмо  26.11.15г.-27.11.15г.
РОНСК - ДОБРИЧ
60 Д-3281/15 ДК-02-СИР-4/30.01.2013 "Комплекс от басейни със кафе аперитив ЗП 537.50", реализиран в ПИ 655843.31.93 по плана за земеразделяне на с. Св. Никола Община Каварна, ваканционно селище "Русалка" Договор № ФО-13-610/16.10.15г. възлагателно писмо 09.11.15 - 20.11.15г.; констативен протокол от 16.11.15г. - премахнат принудително 
РДНСК СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
РОНСК - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
61 ВТ-1214/12 ДК-02-СЦР-2/12.02.2013 "Плътна ограда по западната граница поземлен имот №65766.401.1", намиращ се в ПИ с идент. 65766.401.1 по к.к. на земл. на гр.Свищов, м. "Паметниците", обл.Велико Търново Договор № ФО-13-661/09.11.15г. възлагателно писмо 17.11.15 - 27.11.15г. 
62 ВТ-1214/12 ДК-02-СЦР-3/12.02.2013 "Басейн", намиращ се в ПИ с идент. 65766.401.1 по к.к. на земл. на гр.Свищов, м. "Паметниците", обл.Велико Търново Договор № ФО-13-673/10.11.15г. възлагателно писмо 17.11.15 - 27.11.15г. 
63 ВТ-1214/12 ДК-02-СЦР-4/12.02.2013 "Барбекю",намиращ се в ПИ с идент. 65766.401.1 по к.к. на земл. на гр.Свищов, м. "Паметниците", обл.Велико Търново Договор № ФО-13-662/09.11.15г. възлагателно писмо 17.11.15 - 27.11.15г. 
64 ВТ-1214/12 ДК-02-СЦР-6/12.02.2013 "Пристрояване от южната страна на хотел Перун - стара сграда", намиращ се в ПИ с идент. 65766.401.1 по к.к. на земл. на гр.Свищов, м. "Паметниците", обл.Велико Търново Договор № ФО-13-663/09.11.15г. възлагателно писмо 17.11.15 - 27.11.15г. 
65 ВТ-1214/12 ДК-02-СЦР-7/12.02.2013 "Пристрояване от източна страна на хотел Перун - стара сграда", намиращ се в ПИ с идент. 65766.401.1 по к.к. на земл. на гр.Свищов, м. "Паметниците", обл.Велико Търново Договор № ФО-13-664/09.11.15г. възлагателно писмо 17.11.15 - 27.11.15г. 
66 ВТ-3164/15 ДК-02-СЦР-116/30.10.2012 "Комплекс за почивка с басейн - самостоятелен обект: плътна ограда", находящ се в ПИ 65776.417.303 и 65776.417.214 по ККР на гр.Свищов, общ.Свищов, обл.Велико Търново  Договор № ФО-13-679/11.11.15г. възлагателно писмо 30.11.15 - 16.12.15г.
67 ВТ-3164/15 ДК-02-СЦР-117/30.10.2012 "Комплекс за почивка с басейн - самостоятелен обект: басейн", находящ се в ПИ 65776.417.303 по ККР на гр.Свищов, общ.Свищов, обл.Велико Търново  Договор № ФО-13-680/11.11.15г. възлагателно писмо 30.11.15 - 16.12.15г.
68 ВТ-3164/15 ДК-02-СЦР-118/30.10.2012 "Комплекс за почивка с басейн - самостоятелен обект: сграда №3 - санитарни възли", находящ се в ПИ 65776.417.303 по ККР на гр.Свищов, общ.Свищов, обл.Велико Търново  Договор № ФО-13-681/11.11.15г. възлагателно писмо 30.11.15 - 16.12.15г.
69 ВТ-3164/15 ДК-02-СЦР-119/30.10.2012 "Комплекс за почивка с басейн - самостоятелен обект: сграда №1", находящ се в ПИ 65776.417.303 по ККР на гр.Свищов, общ.Свищов, обл.Велико Търново  Договор № ФО-13-682/11.11.15г. възлагателно писмо 30.11.15 - 16.12.15г.
70 ВТ-3164/15 ДК-02-СЦР-120/30.10.2012 "Комплекс за почивка с басейн - самостоятелен обект: сграда №2", находящ се в ПИ 65776.417.303 по ККР на гр.Свищов, общ.Свищов, обл.Велико Търново  Договор № ФО-13-683/11.11.15г. възлагателно писмо 30.11.15 - 16.12.15г.
71 ВТ-3164/15 ДК-02-СЦР-121/30.10.2012 "Комплекс за почивка с басейн - самостоятелен обект: детски басейн", находящ се в ПИ 65776.417.303 по ККР на гр.Свищов, общ.Свищов, обл.Велико Търново  Договор № ФО-13-684/11.11.15г. възлагателно писмо 30.11.15 - 16.12.15г.
72 ВТ-3164/15 ДК-02-СЦР-122/30.10.2012 "Комплекс за почивка с басейн - самостоятелен обект: сграда №4 - филтърно помещение", находящ се в ПИ 65776.417.303 по ККР на гр.Свищов, общ.Свищов, обл.Велико Търново  Договор № ФО-13-685/11.11.15г. възлагателно писмо 30.11.15 - 16.12.15г.
73 ВТ-3164/15 ДК-02-СЦР-123/30.10.2012 "Комплекс за почивка с басейн - самостоятелен обект: сцена", находящ се в ПИ 65776.417.303 по ККР на гр.Свищов, общ.Свищов, обл.Велико Търново  Договор № ФО-13-686/11.11.15г. възлагателно писмо 30.11.15 - 16.12.15г.
74 ВТ-3164/15 ДК-02-СЦР-124/30.10.2012 "Комплекс за почивка с басейн - самостоятелен обект: барбекю", находящ се в ПИ 65776.417.303 по ККР на гр.Свищов, общ.Свищов, обл.Велико Търново  Договор № ФО-13-687/11.11.15г. възлагателно писмо 30.11.15 - 16.12.15г.
РОНСК - РУСЕ
75 РС-677/07 ДК-02-СЦР-110/22.10.2012 "Лека ограда", находяща се в ПИ №2008, кв. 430 по плана на гр.Русе и терен общинска собственост /ул. "Люляк"-тупик/ Договор № ФО-13-656/05.11.15г. възлагателно писмо 17.11.15 - 19.11.15г.; спряно от съда 

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност