За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


27.11.2017 г.

ДНСК прекрати действието на удостоверението за упражняване на строителен надзор на „Инекс консулт ООД“

    Дирекцията за национален строителен контрол прекрати действието на удостоверението за упражняване на строителен надзор на фирма „Инекс консулт ООД“ поради допуснати от нея редица нарушения, вписани в поддържания от дирекцията Регистър на административнонаказателните производства. Нарушенията са по смисъла на чл. 168, ал.1 от Закона за устройство на територията.
    При строеж „Жилищна сграда“ в гр. Варна „Инекс консулт ООД“ е допуснала изпълнение при съществуващи отклонения от одобрения инвестиционен проект, за което от заместник-началника на ДНСК е издадено наказателно постановление с наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лв. Постановлението не е обжалвано и е влязло в сила на 02.09.2015 г.
    „Инекс консулт ООД“ не е спряла своевременно изпълнението на строеж „Ремонт, реконструкция, модернизация и основно обновяване на апартаментен хотел „Мираж“ в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, комплекс „Слънчев ден“, гр. Варна, при безспорно установени нарушения. Въз основа на това от заместник-началника на ДНСК е издадено наказателно постановление, потвърдено от Варненски районен съд. То е влязло в сила на 28.01.2016 г., след изменение на наложената имуществена санкция от страна на съда.
    В качеството си на консултант по договор, възложен от Международен панаир Пловдив АД, „Инекс консулт ООД“ е изготвила комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект на строеж „Ремонт, реконструкция, модернизация и основно обновяване на апартаментен хотел “Мираж“, гр. Варна. В него липсва оценка относно съответствието на инвестиционния проект с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите за устройство на територията, с други специфични изисквания към определени видове строежи и изисквания на влезли в сила административни актове. За нарушенията е издадено наказателно постановление от заместник-началника на ДНСК с наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лв. След обжалване, постановлението е потвърдено от Административен съд - Варна и е влязло в сила на 23.02.2016 г.
   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност