За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.10.2015 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

„Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса от страна на Дирекцията за национален строителен контрол, чрез въвеждане на електронни услуги“

    ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
   
    ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
    Информация до медиите
    07.10.2015 г.
    1606 гр. София
    бул. “Христо Ботев” № 47
    website: www. dnsk.mrrb.government.bg
    e-mail: dnsk@dnsk.mrrb.government.bg
    тел.: 02/9159 165
   
   
   
    ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ
    „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса от страна на Дирекцията за национален строителен контрол, чрез въвеждане на електронни услуги“
   
   
   
    На 09.10.2015 г. (петък) от 10.00 часа в конферентната зала на хотел „Арт Плаза“, гр. София, ул. „Христо Белчев“ №46, Дирекция за национален строителен контрол ще проведе заключителна пресконференция по проект за подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса. На събитието ще бъдат представени и обобщени постигнатите резултати по проект „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса от страна на Дирекцията за национален строителен контрол, чрез въвеждане на електронни услуги“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-31-26 по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), сключен между Началника на ДНСК и Ръководителя на Управляващия орган на ОПАК на 14.04.2014 г.
   
    Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност