За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


17.12.2014 г.

ДНСК започва извършване на проверки на законността на изградените GSM - съоръжения на мобилните оператори на територията на Столична община


    По разпореждане на Софийска градска прокуратура от 08.12.2014 г., във връзка с постъпили сигнали за незаконно изградени GSM съоръжения, от органите на ДНСК ще бъде извършена проверка относно законността на изградените приемо-предавателни станции на мобилните оператори на територията на гр. София.
    За извършване на проверката, от органите на ДНСК ще бъде потърсено съдействие от Комисията за регулиране на съобщения, както за установяване местонахождението и параметрите на базовите станции, така и за установяване на ползването им.
    След окончателното приключване на проверката, ще бъде предоставена информация за резултатите от нея.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност