За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


1.9.2015 г.

Съобщение за медиите

    В допълнение към съобщението от 31.08.2015 г., относно действията на ДНСК за принудително премахване на незаконните строежи в с. Гърмен, уточняваме, че е отложено премахването само на две постройки, за които беше поискана информация от Европейския съд за правата на човека.
    За всички останали се очакват протоколи, удостоверяващи предоставянето на възможност за настаняване на семействата от община Гърмен.
    Днес в ДНСК е получено писмо от кмета на община Гърмен, с което се съобщава, че са предложени жилища на семействата, обитаващи пет от незаконните строежи. За тези пет строежа вече може да започне премахване. От ДНСК са сключени договори с изпълнител и предстои в кратък срок определяне на дата за принудително премахване.
   
   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност