За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


17.4.2015 г.

Възлагателни писма за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи м. Април към 16.04.15г

   
Възлагателни писма за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи м. Април към 16.04.15г
  преписка № заповед № наименование на строежа и местонахождение предприети действия до момента дата на премахване /възлагателно писмо/
    РДНСК ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН
    РО НСК - СОФИЙСКА ОБЛАСТ
1 СФ-4147/12 ДК-02-ЮЗР-317/30.10.2012г. "Търговски обект - ресторант "Черния тигър"" реализиран в ПИ 65231.920.334,  кв. 19 по кадастралния план на К. К. Боровец, община Самоков Договор №ФО-13-172/11.02.15г. възлагателно писмо   20.04.15г. - 30.04.15г. 
    РО НСК - БЛАГОЕВГРАД
2 БД-437/15 ДК-02-ЮЗР-434/
27.09.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи”, находящ се в район заключен между улици: „Бела река”, "Яне Сандански", "Христо Ботев", "Екзарх Йосиф", "Джинджерица" и края на регулацията от запад и юг, гр. Разлог Договор №ФО-13-219/10.03.2015г. възлaгателно писмо 14.04.15г. - 27.04.15г.; Спряно, насрочено изпълнение 20 дни след приключване на съдебно решение 
3 БД-437/15 ДК-02-ЮЗР-457/
10.10.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи”, находящ се в гр. Разлог, в район заключен между улици:  "Яне Сандански", ул. "Бяла река", ул. "Голак", ул. "Вароша", ул. "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Рила" и ул. "Хр. Смирненски" Договор №ФО-13-219/10.03.2015г. възлaгателно писмо 14.04.15г. - 27.04.15г.; Спряно, насрочено изпълнение 20 дни след приключване на съдебно решение 
4 БД-437/15 ДК-02-ЮЗР-525/
24.12.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи”, находящ се в гр. Разлог, в район заключен между улици:  "Яне Сандански", "Бяла река", ул. "Голак", кв. "Изток" и кв. "Стара планина" Договор №ФО-13-219/10.03.2015г. възлaгателно писмо 14.04.15г. - 27.04.15г.; Спряно, насрочено изпълнение 20 дни след приключване на съдебно решение 
5 БД-437/15 ДК-02-ЮЗР-578/
28.12.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи”, находящ се в гр. Разлог, в район заключен между улици:  "Бела река",  "Екзарх Йосиф", кв. "Джинджерица" ирегулацията от изток и юг на гр. Разлог Договор №ФО-13-219/10.03.2015г. възлaгателно писмо 14.04.15г. - 27.04.15г.; Спряно, насрочено изпълнение 20 дни след приключване на съдебно решение 
    РО НСК - КЮСТЕНДИЛ
6 КН-438/15 ДК-02-ЮЗР-41/15.02.2011г. "Масивна стопанска постройка" изграден в УПИ II - 1128,  кв. 62 по плана на гр. Рила Договор №ФО-13-204/27.02.15г. възлагателно писмо   20.04.15г. - 27.04.15г. 
7 КН-1979/09 ДК-02-ЮЗР-106/04.04.2011г. "Едноетажна пристройка към жилищна сграда" изграден в УПИ IX-3020,3021,  кв. 154 по плана на гр. Дупница Договор №ФО-13-102/04.02.15г. възлагателно писмо   15.04.15г. - 17.04.15г.,  констативен протокол от 15.04.15г. - премахнат доброволно 
    РО НСК - ПЕРНИК
8 ПК-3646/14 ДК-02-ЮЗР-467/23.11.2012г. "Рибарник" изграден в ПИ №282/439 по КВС на с. Проданча, община Трън Договор №ФО-13-175/11.02.15г. възлагателно писмо   15.04.15г. - 17.04.15г.; отложено до съгласуване на ПБЗ
    РО НСК - СОФИЯ
9 СО-3208/2011 ДК-02-ЮЗР-567/02.12.2011     "Кучкарник и хотел за кучета", находящ се в УПИ II - за обществено строителство, кв. 122 по плана на гр. София, м. "Малинова долина - изток" Договор №ФО-13-284/14.04.2015г. възлагателно писмо 21.04.15г. - 15.05.15г.
10 СО-3208/2011 ДК-02-ЮЗР-568/02.12.2011     "Кучкарник и хотел за кучета", находящ се в УПИ II - за обществено строителство, кв. 122 по плана на гр. София, м. "Малинова долина - изток" Договор №ФО-13-285/14.04.2015г. възлагателно писмо 21.04.15г. - 15.05.15г.
11 СО-3208/2011 ДК-02-ЮЗР-569/02.12.2011     "Стоманобетонова площадка /основи/", находящ се в УПИ II - за обществено строителство, частично в УПИ - I - за жилищно строителство, кв. 122 по плана на гр. София, м. "Малинова долина - изток" Договор №ФО-13-286/14.04.2015г. възлагателно писмо 21.04.15г. - 15.05.15г.
12 СО-3208/2011 ДК-02-ЮЗР-570/02.12.2011     "Пристройка и надстройка на масивна сграда, находящ се в УПИ II - за обществено строителство, кв. 122 по плана на гр. София, м. "Малинова долина - изток" Договор №ФО-13-287/14.04.2015г. възлагателно писмо 21.04.15г. - 15.05.15г.
    РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
    РО НСК - ПЛОВДИВ
13 ПД-350/09 ДК-02-ЮЦР-205/17.09.2012г "Уплътняване на ажурна ограда към улична регулация", УПИ XV-367, кв.137 по плана на гр. Карлово Договор №ФО-13-179/27.02.2015г. възлагателно писмо 01.04.15г. - 03.04.15г.;  констативен протокол от 01.04.15г. - премахнат доброволно
14 ПД-350/09 ДК-02-ЮЦР-213/18.09.2012 "Стопанска постройка - лятна кухня", УПИ XV-367, кв.137 по плана на гр. Карлово Договор №ФО-13-184/27.02.2015г. възлагателно писмо 01.04.15г. - 03.04.15г.;  констативен протокол от 01.04.15г. - премахнат доброволно
15 ПД-749/15 ДК-02-ЮЦР-450/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между жилищни блокове на ул. „Братя Бъкстон” от № 125 до № 117, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-233/20.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
16 ПД-749/16 ДК-02-ЮЦР-451/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между жилищни блокове на ул. ”Бугариево” № 31, бл. 1032 и ул. ”Бугариево” №37, бл. 1031, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-232/20.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
17 ПД-749/17 ДК-02-ЮЦР-452/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между жилищни блокове на ул. ”Братя Бъкстон” от № 141 до № 131, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-231/20.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
18 ПД-749/18 ДК-02-ЮЦР-453/
17.08.2011
 „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между жилищни блокове на ул. „Бугариево” № 31, бл. 1032 и ул. „Бугариево” № 25 и бл. 1033, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-230/20.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
19 ПД-749/19 ДК-02-ЮЦР-454/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между жилищни блокове на ул. „Пере Тошев” № 52, бл. 1571 и ул. „Бугариево” № 2, бл. 1572, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-229/20.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
20 ПД-749/20 ДК-02-ЮЦР-455/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между жилищни блокове на ул. „Пере Тошев” № 52, бл. 1571 и ул. „Пере Тошев” № 54, бл. 1570, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-228/20.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
21 ПД-749/21 ДК-02-ЮЦР-456/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между жилищни блокове на ул. „Пере Тошев” № 46, бл. 1035 и ул. „Пере Тошев” № 48, бл. 1571, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-247/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
22 ПД-749/22 ДК-02-ЮЦР-457/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между жилищни блокове на ул. „Пере Тошев” № 101, бл. 1583 и ул. „Пере Тошев” № 121, бл. 1584, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-239/20.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
23 ПД-749/23 ДК-02-ЮЦР-458/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между жилищни блокове на ул. „Пере Тошев” № 99, бл. 1589 и ул. „Пере Тошев” № 107, бл. 1583, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-238/20.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
24 ПД-749/24 ДК-02-ЮЦР-459/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между жилищни блокове на ул. „Пере Тошев” № 99, бл. 1589 и ул. „Пере Тошев” № 93, бл. 1591, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-237/20.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
25 ПД-749/25 ДК-02-ЮЦР-460/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между жилищни блокове на ул. „Пере Тошев” № 97, бл. 1588 и ул. „Пере Тошев” № 99, бл. 1589, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-236/20.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
26 ПД-749/26 ДК-02-ЮЦР-461/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между жилищни блокове на ул. „Пере Тошев” № 95, бл. 1587 и ул. „Пере Тошев” № 97, бл. 1588, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-235/20.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.; протокол приложение №4/03.04.15г. - премахнат принудително
27 ПД-749/27 ДК-02-ЮЦР-462/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между жилищни блокове на ул. „Пере Тошев” № 91, бл. 1590 и ул. „Пере Тошев” № 95, бл. 1587, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-234/20.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.; протокол приложение №4/03.04.15г. - премахнат принудително
28 ПД-749/28 ДК-02-ЮЦР-463/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между жилищни блокове на ул. „Пере Тошев” № 91, бл. 1590 и ул. „Пере Тошев” № 95, бл. 1587, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-246/20.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
29 ПД-749/29 ДК-02-ЮЦР-464/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между жилищни блокове ул. „Пере Тошев” № 93, бл. 1591 и ул. „Пере Тошев” № 87, бл. 1592, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-245/20.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
30 ПД-749/30 ДК-02-ЮЦР-465/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между жилищни блокове ул. „Пере Тошев” № 87, бл. 1592 и ул. „Пере Тошев” № 89, бл. 1593, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-244/20.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.; протокол приложение №4/06.04.15г. - премахнат принудително
31 ПД-749/31 ДК-02-ЮЦР-466/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между жилищни блокове ул. „Пере Тошев” № 87, бл. 1592 и ул. „Пере Тошев” № 85, бл. 1594, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-243/20.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.; протокол приложение №4/06.04.15г. - премахнат принудително
32 ПД-749/32 ДК-02-ЮЦР-467/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между жилищни блокове ул. „Пере Тошев” № 81, бл. 1596 и ул. „Пере Тошев” № 85, бл. 1594, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-242/20.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.; протокол приложение №4/02.04.15г. - премахнат принудително
33 ПД-749/33 ДК-02-ЮЦР-468/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между жилищни блокове ул. „Пере Тошев” № 77, бл. 1595 и ул. „Пере Тошев” № 85, бл. 1594, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-241/20.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.; протокол приложение №4/02.04.15г. - премахнат принудително
34 ПД-749/34 ДК-02-ЮЦР-469/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между ул. „Охрид” № 25 и ул. „Охрид” №20, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-240/20.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.; протокол приложение №4/07.04.15г. - премахнат принудително
35 ПД-749/35 ДК-02-ЮЦР-470/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между ул. „Охрид” № 21 и ул. „Охрид” № 18, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-263/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.; протокол приложение №4/07.04.15г. - премахнат доброволно
36 ПД-749/36 ДК-02-ЮЦР-471/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между ул. „Петър Стоев” № 139 и ул. „Петър Стоев” № 102, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-264/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.; протокол приложение №4/07.04.15г. - премахнат принудително
37 ПД-749/37 ДК-02-ЮЦР-472/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между ул. „Петър Стоев” № 117 и ул. „Петър Стоев” № 84, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-265/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.; протокол приложение №4/08.04.15г. - премахнат принудително
38 ПД-749/38 ДК-02-ЮЦР-473/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между ул. „Петър Стоев” № 97 и ул. „Петър Стоев” № 62, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-266/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.; протокол приложение №4/08.04.15г. - премахнат принудително
39 ПД-749/39 ДК-02-ЮЦР-474/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между ул. „Петър Стоев” № 60а и ул. „Петър Стоев” № 95а, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-267/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.; протокол приложение №4/08.04.15г. - премахнат принудително
40 ПД-749/40 ДК-02-ЮЦР-476/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между ул. „Петрова нива” № 2 и ул. „Петко Войвода” № 12, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-268/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
41 ПД-749/41 ДК-02-ЮЦР-477/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по уличното осветление на ул. „Чорлу“, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-269/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
42 ПД-749/42 ДК-02-ЮЦР-478/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между ул. „Бугариево” № 37, бл. 1031 и ул. „Бугариево” № 43, бл. 1030, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-256/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
43 ПД-749/43 ДК-02-ЮЦР-479/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между ул. „Пере Тошев” № 36, бл. 1035 и бул. „Никола Вапцаров” № 11, бл. 1036, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-257/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
44 ПД-749/44 ДК-02-ЮЦР-480/
17.08.2011
 „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между ул. „Стефан Стамболов” № 7 и пазара на ул. „Академик Петър Динеков”, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-258/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
45 ПД-749/45 ДК-02-ЮЦР-481/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по уличното осветление на ул. „Спартак”, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-259/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
46 ПД-749/46 ДК-02-ЮЦР-482/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между ул. „Петрова нива” №1 и ул. „Петко Войвода” №10, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-260/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
47 ПД-749/47 ДК-02-ЮЦР-483/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между ул. „Петрова нива” № 1 и ул. „Димитър Талев” № 2, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-261/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
48 ПД-749/48 ДК-02-ЮЦР-484/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между ул. „Чорлу” № 5 и ул. „Чорлу” № 4, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-262/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
49 ПД-749/49 ДК-02-ЮЦР-485/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по уличното осветление на ул. „Димитър Талев”, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-254/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
50 ПД-749/50 ДК-02-ЮЦР-486/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между ул. „Чорлу” № 8 и ул. „Чорлу” № 11, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-253/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
51 ПД-749/51 ДК-02-ЮЦР-487/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между ул. „Стамат Икономов” № 13 и ул. „Димитър Талев” № 34, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-252/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
52 ПД-749/52 ДК-02-ЮЦР-488/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между ул. „Стамат Икономов” № 20 и ул. „Георги Кондолов” № 14, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-251/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
53 ПД-749/53 ДК-02-ЮЦР-489/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между ул. „Петър Стоев” № 21 и ул. „Лазар Маринчешки” № 2, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-250/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
54 ПД-749/54 ДК-02-ЮЦР-490/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между ул. „Петър Стоев” № 23 и ул. „Петър Стоев” № 25, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-249/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
55 ПД-749/55 ДК-02-ЮЦР-491/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се между ул. „Петър Стоев” № 35 и ул. „Петър Стоев” № 30, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-248/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
56 ПД-749/56 ДК-02-ЮЦР-492/
17.08.2011
„Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по ул. „Петър Стоев”, ж. к. „Южен”, гр. Пловдив Договор №ФО-13-255/21.03.2015г. възлaгателно писмо 02.04.15г. - 30.04.15г.
    РО НСК - ХАСКОВО
57 Х-2585/06 РД-14-1488/10.11.2006г. "Гараж" , УПИ ХІ-53 и УПИ ІІ-53, кв. 7 по плана на с. Клокотница, община Хасково  Договор №ФО-13-203/27.02.2015г. възлагателно писмо 01.04.15г. - 03.04.15г.;  удължен срок до 30.04.15г. 
58 Х-490/15 ДК-02-ЮЦР-617/07.01.2011г. "Стопанска постройка", УПИ VІІІ-202, кв. 8, с.Капитан Петко войвода, община Тополовград, област Хасково  Договор №ФО-13-212/06.03.2015г. възлагателно писмо  27.04.15г. - 30.04.15г.
59 Х-450/15 ДК-02-ЮЦР-154/03.07.2012г. "Жилищна сграда", ПИ 77195.709.108 по КК на гр. Хасково, ул. "Могила"  Договор №ФО-13-186/27.02.2015г. възлагателно писмо 21.04.15г. - 30.04.15г. 
60 Х-450/15 ДК-02-ЮЦР-153/03.07.2012г. "Жилищна сграда", ПИ 77195.709.108 по КК на гр. Хасково, ул. "Могила"  Договор №ФО-13-187/27.02.2015г. възлагателно писмо 21.04.15г. - 30.04.15г. 
61 Х-2832/13 ДК-02-ЮЦР-152/03.07.2012г. "Надстройка над съществуваща стопанска постройка", УПИ ХІ-181, кв. 34, с. Константиново, община Симеоновград, област Хасково  Договор №ФО-13-211/06.03.2015г. възлагателно писмо 20.04.15г. - 24.04.15г.
    РО НСК - КЪРДЖАЛИ
62 КЛ-842/15 РД-14-33/27.02.2008г. "Базова станция на Вивател", находящ се в землище на с.бойник-ДГФ, отдел 13,буква "В",ДЛ Крумовград, област Кърджали.  Договор №ФО-13-276/27.03.2015г. възлагателно писмо 15.04.15г. - 30.04.15г.
63 КЛ-843/15 РД-14-233/16.02.2006г. "Базова станция на Мобилтел ЕАД", ПИ № 000263 по плана на земеразделяне в землище на с.Стояново, община Ардино, област Кърджали.  Договор №ФО-13-277/27.03.2015г. възлагателно писмо 15.04.15г. - 30.04.15г.
64 КЛ-844/15 РД-14-235/16.02.2006г. "Базова станция на Мобилтел ЕАД", ПИ № 1117 по плана за земеразделяне  в землище на с. Бойник, община Крумовград, област Кърджали.  Договор №ФО-13-278/27.03.2015г. възлагателно писмо 15.04.15г. - 30.04.15г.
65 КЛ-849/15 РД-14-236/16.02.2006г. "Базова станция на Мобилтел ЕАД", ПИ № 11509 по плана за земеразд. в землище на с.Ридино, община Джебел, област Кърджали.  Договор №ФО-13-279/27.03.2015г. възлагателно писмо 15.04.15г. - 30.04.15г.
66 КЛ-263/14 ДК-02-ЮЦР-206/21.04.2011г. "Ограда", ПИ 000099 на брега на язовир Кърджали, з-ще Главатарци, общ. Кърджали  Договор №ФО-13-275/27.03.2015г. възлагателно писмо 20.04.15г. - 30.04.15г.
67 КЛ-263/14 ДК-02-ЮЦР-207/21.04.2011г. "Масивна постройка", ПИ 000099 на брега на язовир Кърджали, з-ще Главатарци, общ. Кърджали  Договор №ФО-13-274/27.03.2015г. възлагателно писмо 20.04.15г. - 30.04.15г.
68 КЛ-263/14 ДК-02-ЮЦР-208/21.04.2011г. "Басейн", ПИ 000099 на брега на язовир Кърджали, з-ще Главатарци, общ. Кърджали  Договор №ФО-13-273/27.03.2015г. възлагателно писмо 20.04.15г. - 30.04.15г.
69 КЛ-263/14 ДК-02-ЮЦР-210/21.04.2011г. "Навес с пещ", ПИ 000099 на брега на язовир Кърджали, з-ще Главатарци, общ. Кърджали  Договор №ФО-13-272/27.03.2015г. възлагателно писмо 20.04.15г. - 30.04.15г.
    РО НСК - ПАЗАРДЖИК
70 ПЗ-747/15 ДК-02-ЮЦР-359/12.11.2012г. "Надстройка на триетажна жилищна сграда", находящ се в УПИ ХІІ-8663 кв.33 по плана на гр. Пазарджик   Договор №ФО-13-270/27.03.2015г. възлагателно писмо 16.04.15г. - 17.04.15г.
    РДНСК СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
    РО НСК - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
71 ВТ-4106/12 ДК-02-СЦР-42/21.04.2012г. "Въздушни кабелни мрежи", находящ се по ул. "Възрожденска", ул. "Чавдар Войвода", ъл. "Цветарска", ул. "Мария Кирова", "чумерна", ул. "Пейо К. Яворов", ул. "Негованка", ул. "Освобождение", ул. "Гео Милев", ул. "Димитър Полянов", ул. "Сергей Румянциев", ул. "Елин Пелин", ул. "Еделвайс" и ул. "Кокиче", гр. Велико Търново  Договор №ФО-13-202/27.02.2015г. възлагателно писмо 01.04.15г.-30.04.15г. 
72 ВТ-4097/12 ДК-02-СЦР-146/11.11.2011г. "Въздушни кабелни мрежи", находящ се в ж. к. "Света гора" по ул. "Теодосий Търновски", ул. "Сливница", ул. "Черноризец Храбър", ул. "Йоасаф Бдински", ул. "Константин Костенечки", ул. "Григорий Цамблак", ул. "Киприян", ул. "Димитър Найденов" и ул. "Борис Денев", гр. Велико Търново  Договор №ФО-13-199/27.02.2015г. възлагателно писмо 01.04.15г. - 30.04.15г. 
73 ВТ-4098/12 ДК-02-СЦР-145/11.11.2011г. "Въздушни кабелни мрежи", находящ се по ул. "Отец Паисий", ул. "Страцин", ул. "Любен Каравелов", ул. "Бачо Киро", ул. "Седми юли", ул. "Поп Харитон", ул. "Юрий Гагарин", ул. "Козлодуй",  ул. "Мармарлийска" и ул. "Балканска", гр. Велико Търново  Договор №ФО-13-201/27.02.2015г. възлагателно писмо 01.04.15г. - 30.04.15г.; протокол приложение №4/03.04.15г. - премахнат принудително
74 ВТ-4100/12 ДК-02-СЦР-143/11.11.2011г. "Въздушни кабелни мрежи", находящ се в Централна градска част по ул. "Велики Преслав", ул. "Ален мак", ул. "Плиска", ул. "Краков", бул. "България", ул. "Ниш", ул. "Охрид", ул. "Ангел Кънчев",  ул. "Йоновка", ул. "Баба Мота", ул. "Тодор Балина", ул. "Филип Тотю", ул. "Ильо Войвода", бул. "Никола Габровски", ул. "Бойчо Войвода", ул. "Вела Благоева", ул. "Любен Каравелов", ул. "Хан Крум", ул. "Мир" и ул. "Захари Стоянов", гр. Велико Търново  Договор №ФО-13-191/27.02.2015г. възлагателно писмо 01.04.15г.-30.04.15г. 
75 ВТ-4099/12 ДК-02-СЦР-144/11.11.2011г. "Въздушни кабелни мрежи", находящ се в ж. к. "Асенов" по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Осми март", ул. "Иван Асен II", ул. "Св. Климент Охридски", ул. "Д-р Петър Берон", ул. "Царевец", ул. "23-ти декември",  ул. "Ксилифорска", ул. "Първи май", ул. "Цар Иван Шишман", ул. "Каменец", ул. "Стоянчо Ахчар", ул. "Дервеня", ул. "Хисарка" и ул. "Васил Друмев", гр. Велико Търново  Договор №ФО-13-200/27.02.2015г. възлагателно писмо 01.04.15г.-30.04.15г. 
76 ВТ-4107/12 ДК-02-СЦР-43/21.04.2012г. "Въздушни кабелни мрежи", находящ се по ул. "Цанко Церковски", ул. "Асен Златаров", ул. "Константин Кисимов", ул. "Есперанто", ул. "Панайот Ангелов", пл. "Майка България №2", ул. "Братя Белчеви",  ул. "Зеленка", ул. "Раф. Михайлов", ул. "Акация", ул. "Каменец", ул. "Христо Смирненски", ул. "Йордан Йовков", ул. "Димитър Иванов", ул. "Панорамна", ул. "Черни връх", ул. "Алеко Константинов" и ул. "Мургаш", гр. Велико Търново  Договор №ФО-13-197/27.02.2015г. възлагателно писмо 01.04.15г.-30.04.15г. 
77 ВТ-4102/12 ДК-02-СЦР-141/11.11.2011г. "Въздушни кабелни мрежи", находящ се в Централна градска част по ул. "Мармалийска", ул. "Магистрална", ул. "Хана Аспарух", ул. "Любен Каравелов", ул. "Вела Пискова", ул. "Вела Благоева", ул. "Средна гора", ул. "Стара планина",  ул. "Славянска", ул. "Тракия", ул. "Росица", ул. "Искър", ул. "Клокотница", бул. "Мизия", ул. "Трети март", ул. "Момина крепост" и бул. "Никола Габровски", гр. Велико Търново  Договор №ФО-13-194/27.02.2015г. възлагателно писмо 01.04.15г.-30.04.15г. 
    РО НСК - РАЗГРАД
78 РЗ-2870/12 ДК-02-СЦР-05/10.01.2012г. "Въздушни кабелни мрежи", находящ се в кв. "Лудогорие" и кв. "Бели лом", гр. Разград  Договор №ФО-13-192/27.02.2015г. възлагателно писмо 15.04.15г. - 20.04.15г. 
79 РЗ-2873/12 ДК-02-СЦР-36/18.04.2012г. "Въздушни кабелни мрежи", находящ се в ж. к. "Васил Левски", гр. Разград  Договор №ФО-13-209/27.02.2015г. възлагателно писмо 02.04.15г. - 03.04.15г.; протокол приложение №4/02.04.15г. - премахнат принудително
80 РЗ-2871/12 ДК-02-СЦР-112/01.09.2011г. "Въздушни кабелни мрежи", находящ се в кв. "Абритус" по ул. "Абритус", "Хайдут Сидер", "Любен Каравелов" и "Свети Климент", гр. Разград  Договор №ФО-13-190/27.02.2015г. възлагателно писмо 06.04.15г. - 14.04.15г.; Спрянo от АС Разград  
    РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
    РО НСК - СЛИВЕН
81 СЛ-4919/11 ДК-02-ЮИР-36/14.03.2011г. "Масивна ограда", находящ се в ПИ с идентификатор 72165.411.705, м. "Веждата" по КК на земл. на гр. Твърдица, област Сливен  Договор №ФО-13-281/03.04.2015г. възлагателно писмо 21.04.15г. - 30.04.15г. 
82 СЛ-5191/12 ДК-02-ЮИР-19/31.01.2011г. "Преустройко на съществуващи за нуждите на офис в жилищен блок", находящ се в първи надземен етаж, за складови и общи помещения на жилищен блок УПИ I - "За жилищно строителство, магазини, паркинги и озеленяване", кв. 438 по плана на кв. "Ново село", гр. Сливен  Договор №ФО-13-282/03.04.2015г. възлагателно писмо 28.04.15г. - 30.04.15г. 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност