За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


17.4.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

    Във връзка с публикации в медиите за ограда на хотелски комплекс, разположен в имота на бившия Международен пионерски лагер в с. Кранево, от органите на ДНСК, съвместно със служители на Агенция по кадастъра и община Балчик е извършена проверка на място и по документи в общината на 15.04.2015г.
    При проверката е установено, че оградата на бившия Международен пионерски лагер е изпълнена през 2013 г., без издадено разрешение за строеж.
    Тъй като оградата е строеж шеста категория по смисъла на ЗУТ, то за нея е задължително издаването на разрешение за строеж.
    От общинската администрация е съставен Констативен акт, с който започва производство по премахване.
    От служители на Агенция по кадастъра е направено заснемане на местоположението на оградата, при което е установено, че е налице частично навлизане с 8 метра в единия край на оградата в плажната ивица, като след първите 100 м вече съвпада с имотната граница.
    По данни от Агенция по кадастъра новата ограда напълно съвпада със старата, което налага извода, че навлизането е било факт и назад във времето.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност