За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.3.2015 г.

Възлагателни писма за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи м. Март към 19.03.15г

  преписка № заповед № наименование на строежа и местонахождение предприети действия до момента дата на премахване /възлагателно писмо/
    РДНСК ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН
    РО НСК - КЮСТЕНДИЛ
1 КН-3114/13 ДК-02-ЮЗР-105/29.12.2010г. "Масивна ограда" изграден в УПИ XII-189, кв. 225 по плана на, гр.Дупница  Договор №ФО-13-98/30.01.15г. възлагателно писмо   04.03.15г. - 06.03.15г.; констативен протокол № 31/04.03.15г. - премахнат доброволно 
2 КН-1664/14 ДК-02-КН-27/24.10.2008г. "Масивна едноетажна постройка" изграден в УПИ II-4320, кв.302А по плана на, гр.Дупница  Договор №ФО-13-57/19.01.15г. възлагателни писмо 09.03.15г. - 13.03.15г.; Спрянo от АС Кюстендил 
3 КН-3044/14 ДК-02-ЮЗР-407/07.09.2011г. "Сграда от допълващото застрояване" изграден в УПИ XVI-1196, кв.23 по плана на, гр.Сапарева баня  Договор №ФО-13-99/30.01.15г. възлагателно писмо  16.03.15г. - 27.03.15г. 
4 КН-76/14 ДК-02-ЮЗР-10/19.01.2011г. "Пристройка към жилищна сграда" изграден в УПИ XXI-662, кв.1 по плана на гр. Кочериново Договор №ФО-13-178/13.02.15г. възлагателно писмо  23.03.15г. - 27.03.15г. 
5 КН-248/15 ДК-02-ЮЗР-08/13.01.2012г. "Масивна ограда" изграден в УПИ I-147, кв. 32 по плана на гр. Дупница Договор №ФО-13-176/11.02.15г. възлагателно писмо 04.03.15г. - 06.03.15г.;  констативен протокол от  05.03.15г. - премахнат принудително 
6 КН-3055/13 ДК-02-ЮЗР-507/23.11.2012г. "Плътна ограда" и "Плътна ограда II част" изграден в УПИ XV-4381, 4382, кв. 207 по плана на гр. Кюстендил Договор №ФО-13-188/27.02.15г. възлагателно писмо 30.03.15г. - 31.03.15г. 
    РО НСК - БЛАГОЕВГРАД
7 БД-2630/13 ДК-02-ЮЗР-71/19.11.2010г. "Гараж и лятна кухня с навес", изграден в УПИ XXV - 631, кв. 64 по плана на гр. Якоруда Договор №ФО-13-222/18.11.14г. възлагателно писмо   16.03.15г. - 20.03.15г. 
8 БД-3021/09 ДК-02-БД-115/18.12.2009г. "Масивна постройка", раелизиран в УПИ IX - 196, кв. 1 по плана на с. Елешница, община Разлог Договор №ФО-13-174/11.02.15г. възлагателно писмо   16.03.15г. - 18.03.15г.; спряно от АС Благоевград 
9 БД-4309/13 ДК-02-ЮЗР-151/28.04.2011г. "Двуетажна масивна сграда, дървен навес и външна камина с комин", реализиран в поземлен имот №051015, м. "Сатевица", землището на гр. Банско Договор №ФО-13-189/27.02.15г. възлагателно писмо   20.03.15г. - 27.03.15г. 
10 БД-1356/05 ДК-02-ЮЗР-166/13.05.2011г. "Битова сграда и гараж", "Стопанска и битова сграда" и "Масивна ограда", реализиран в поземлен имот №211006 /образуван като част от имот №211002/ по КБС , м. "Оранска мездра", землище на гр. Симитли Договор №ФО-13-210/27.02.15г. възлагателно писмо   19.03.15г. - 27.03.15г.; спряно от АС Благоевград 
    РО НСК - СОФИЙСКА ОБЛАСТ
11 СФ-2678/13г. №ДК-02-ЮЗР-491/23.11.2012г. "Стопанска пострйка", реализиран в УПИ II-4244, кв. 328 по плана на гр. Самоков  Договор №ФО-13-170/11.02.15г. възлагателно писмо 09.03.15г. - 13.03.15г.; констативен протокол  №261/09.03.15г. - премахнат доброволно 
12 СФ-2678/13г. №ДК-02-ЮЗР-493/23.11.2012г. "Лятна кухня", реализиран в УПИ II-4244, кв. 328 по плана на гр. Самоков  Договор №ФО-13-171/11.02.15г. възлагателно писмо 09.03.15г. - 13.03.15г.; констативен протокол  №266/09.03.15г. - премахнат доброволно 
    РО НСК - ПЕРНИК
13 ПК-1214/10 №ДК-02-ПК-17/21.04.2010г. "Масивна сграда, тоалетна и склад за дърва", находящ се в УПИ VI-177, кв. 41а по плана на с. Ноевци, обшина Брезник  Договор №ФО-13-216/10.03.15г. възлагателно писмо 23.03.15г. - 31.03.15г. 
14 ПК-1214/10 №ДК-02-ЮЗР-203/05.06.2012г. "Ограда", находящ се в УПИ VI-177, кв. 41а по уличната регулационна линия с улица с ОТ 145а-147аи с ОТ 147а-143 по плана на с. Ноевци, обшина Брезник  Договор №ФО-13-218/10.03.15г. възлагателно писмо 23.03.15г. - 31.03.15г. 
15 ПК-1214/10 №ДК-02-П-К-19/21.04.2010г. "Масивна ограда", находящ се в УПИ VI-177, кв. 41а по плана на с. Ноевци, обшина Брезник  Договор №ФО-13-217/10.03.15г. възлагателно писмо 23.03.15г. - 31.03.15г. 
    РО НСК - СОФИЯ
16 СО-1273/10 №ДК-02-СО-33/29.04.2010г. "Метална стълба", находящ се в УПИ XXIV-4, кв. 454, м. "Центъра",  по плана на гр. София, с административен адрес: гр. София, район "Средец" - СО, ул. "Хаджи Димитър" №13, вх. А  Договор №ФО-13-169/11.02.15г. възлагателно писмо 30.03.15г. - 03.04.15г. 
17 СО-3720/12 №ДК-02-ЮЗР-374/19.11.2012г. „Въздушна кабелни мрежа по ул. „Анжело Ронкали" изградена на територията на район „Оборище“ – СО между бул. „Евлоги Георгиев“ и ул. „Асен Златаров“, гр. София  Договор №ФО-13-227/19.03.15г. възлагателно писмо 24.03.15г. - 27.03.15г. 
18 СО-1530/12 №ДК-02-ЮЗР-455/23.11.2012г. „Кабелни електронни съобщителни мрежи“ между бл. 11, бл. 131, 132, 177, ж. к. „Хаджи Димитър“, гр. София  Договор №ФО-13-226/19.03.15г. възлагателно писмо 24.03.15г. - 27.03.15г. 
19 СО-335/15 №ДК-02-ЮЗР-05/26.03.2013г. „Изградена хоризонтална и вертикална въздушна кабелна мрежа по всички фасади на жилищната сграда и от стълб за улично осветление пред вход А на сградата до стълб за улично осветление пред вход Б на сградата“, намиращ се на бул.  „Черни връх“ № 8, гр. София, Район „Лозенец“ – СО  Договор №ФО-13-224/18.03.15г. възлагателно писмо 24.03.15г. - 27.03.15г. 
20 СО-1894/06 №ДК-02-СО-6/04.07.2007г. „Постройка от допълващо застрояване“ находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/, п. XVI-385, кв. 30, по РП на с. Световрачане, с административен адрес: с. Световрачане, ул. „Трети март“ № 26, Район „Нови Искър“ – Столична община  Договор №ФО-13-223/18.03.15г. възлагателно писмо 30.03.15г. - 09.04.15г. 
21 СО-2389/14 №ДК-02-СО-09/28.01.2008г. „Гараж“ находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/, п. VIII-680, кв. 22, по плана на с. Лозен, с административен адрес: с. Долни Лозен, ул. „Садина“ № 4, Район „Панчарево“ – Столична община  Договор №ФО-13-222/18.03.15г. възлагателно писмо 25.03.15г. - 31.03.15г. 
    РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
    РО НСК - ХАСКОВО
22 Х-25/10 ДК-02-Х-20/14.06.2010г. "Масивна ограда от стоманобетоноа основа и колони,тухлена зидария и козирка с керемиди", дължина 680м и височина 2м, ПО 037002, 037001, 045001 и 044004, с. Спахиево, община Минерални бани.  Договор №ФО-13-75/20.01.2015г. възлагателно писмо 09.03.15г. - 24.03.15г.; Спряно АС Хасково
23 Х-42/15 ДК-02-Х-19/14.06.2010г. "Тенис корт", ПИ № 037002, м. "ДЕДЕ БЮЛЮ", с. Спахиево, община Минерални бани. Договор №ФО-13-77/20.01.2015г. възлагателно писмо 09.03.15г. - 24.03.15г.; Спряно АС Хасково
24 Х-42/15 ДК-02-Х-21/14.06.2010г. "Жилищна сграда", ПИ № 037002, м. "ДЕДЕ БЮЛЮ",с. Спахиево, община Минерални бани. Договор №ФО-13-78/20.01.2015г. възлагателно писмо 09.03.15г. - 24.03.15г.; Спряно АС Хасково
25 Х-54/15 ДК-02-ЮЦР-628/07.11.2011 "Двуетажна постройка", УПИ XVII-826, кв. 41 по плана на гр. Ивайловград Договор №ФО-13-66/20.01.2015г. възлагателно писмо 23.03.15г. - 27.03.15г.; 
    РО НСК - СМОЛЯН
26 СМ-607/04  ДК-02-СМ-09/06.06.2008г. "Пристройка към съществуваща жилищна сграда-втори етаж(второ ниво)", изпълнен в УПИ VІІІ,кв. 48 по плана на гр. Девин, област Смолян Договор №ФО-13-80/20.01.2015г. възлагателно писмо 10.03.15г. - 18.03.15г.; Спряно от АС Смолян
27 СМ-190/15 ДК-02-ЮЦР-189/01.08.2012г. "Пристройка към апартамент № 30", УПИ І-административна и жилищна сграда, кв. 125, гр. Смолян,ул. "Миньорска" № 1, бл. "Строител" № 1. Договор №ФО-13-107/04.02.2015г. възлагателно писмо 04.03.15.  - 09.03.15г.; констативен протокол 2/05.03.2015г. - доброволно премахнат
28 СМ-191/15 ДК-02-ЮЦР-409/22.11.2012г. "Пристройка към жилищна сграда", ПИ № 1071, участващ в УПИ VІ-1069,1070,1071,1073, кв. 131, с. Павелско, община чепеларе, област Смолян. Договор № ФО-13-105/04.02.2015г. възлагателно писмо 10.03.15г. - 13.03.15г.; констативен протокол от 12.03.15г. - премахнат принудително
29 СМ-4335/11 ДК-02-ЮЦР-144/22.05.2012г. "Пристройка на жилищна сграда-фурна и магазин за хранителни стоки-изграждане на втори жилищен етаж", УПИ ХІV-149, кв. 20, с. Долен, община Златоград. Договор № ФО-13-104/04.02.2015г. възлагателно писмо 16.03.15г. - 31.03.15г.; 
30 СМ-145/12 + СМ-341/10 ДК-02-ЮЦР-594/17.10.2011г. "Подпорна стена -вертикална планировка", ПИ № 20465.506.250, част от УПИ ІІ-250, кв. 122,кв. Настан, гр.Девин. Договор №ФО-13-200/11.11.2014г. възлагателно писмо 23.03.15г. - 31.03.15г.
31 СМ-145/12 + СМ-341/10 ДК-02-ЮЦР-595/17.10.2011г. "Пристройка към жилищна сграда", УПИ ІІ-250, кв.122 по плана на гр.Девин, кв. "Настан" /ПИ № 20465.506.107 по КК на гр. Девин/ и улична регулация между о.т.1027 и о.т.1028.област Смолян. Договор № ФО-13-164/10.02.2015г. възлагателно писмо 23.03.15г. - 31.03.15г.
    РО НСК - ПАЗАРДЖИК
32 ПЗ-4428/12 ДК-02-ЮЦР-135/14.04.2012г. "Вилна сграда и помощни сгради", ДГФ, отдел 289 "4", м. "Слънчева поляна", яз. "Широка поляна", гр.Батак, Алекса Делигьозов Договор №ФО-13-437/22.08.2013г.  възлагателно писмо 09.03.15г. - 31.03.15г.; Спряно от АС Пазарджик
33 ПЗ-4430/12 ДК-02-ЮЦР-136/14.04.2012г. "Вилна сграда", ДГФ, отдел 289 "4",м."Слънчева поляна", яз. "Широка поляна", гр.Батак, Симеон Райков. Договор №ФО-13-433/22.08.2013г. възлагателно писмо 09.03.15г. - 31.03.15г.
34 ПЗ-4424/12 ДК-02-ЮЦР-133/14.04.2012г. "Вилна сграда, гараж, баня и кухня", ДГФ, отдел 289 "4", м. "Слънчева поляна", яз. "Широка поляна", гр.Батак, Румен Попов. Договор №ФО-13-435/22.08.2013г.  възлагателно писмо 09.03.15г. - 31.03.15г.; Спряно от АС Пазарджик
35 ПЗ-4433/12 ДК-02-ЮЦР-173/19.04.2012г. "Вилна сграда",ДГФ, отдел 289 "4", м. "Слънчева поляна", яз. "Широка поляна", гр.Батак, Недялко Топалов. Договор №ФО-13-438/22.08.2013г. възлагателно писмо 09.03.15г. - 31.03.15г.
36 ПЗ-4437/12 ДК-02-ЮЦР-217/21.04.2012г. "Вилна сграда", ДГФ, отдел 289 "4", м. "Слънчева поляна", яз. "Широка поляна", гр.Батак Договор №ФО-13-431/22.08.2013г.  възлагателно писмо 09.03.15г. - 31.03.15г.; Спряно от АС Пазарджик
37 ПЗ-3064/14 ДК-02-ЮЦР-362/
12.11.2012
"Външна тоалетна", УПИ XXVIII-1045 кв.70 по плана на гр.Септември  Договор №ФО-13-103/04.02.2015г. възлагателно писмо 10.03.15г.-11.03.15г.; констативен протокол от 10.03.15г. - премахнат принудително 
38 ПЗ-451/11 ДК-02-ЮЦР-553/18.08.2011г. "Пристройка към жилищна сграда", УПИ Х-187, кв. 8, гр.Пещера, община Пазарджик. Договор №ФО-13-81/21.01.2015г. възлагателно писмо 09.03.15г. - 12.03.15г.; Удължаване на срока до 26.03.2015г.; констативен протокол от  19.03.15г. - премахнат принудително 
39 ПЗ-246/15 ДК-02-ЮЦР-274/09.10.2012г. "Ажурна ограда с плътна част, с височина 0,80м", УПИ ХІІІ-1117, 1118 и УПИ ХІХ-1119, кв. 252, гр. Велинград. Договор №ФО-13-163/09.02.2015г. възлагателно писмо 05.03.15г. - 06.03.15г.; констативен протокол № 185/04.03.2015г. - премахнат доброволно
40 ПЗ-2569/13 ДК-02-ЮЦР-56/08.02.2012г. "Ажурна ограда и плътна ограда", УПИ VІ-3982, кв. 86, гр. Велинград. Договор №ФО-13-162/09.02.2015г. възлагателно писмо 17.03.15г. -18.03.15г.; констативен протокол от 17.03.15г. - премахнат принудително 
    РО НСК - ПЛОВДИВ
41 П-3396/03 РД-14-400/28.09.2004 "Масивна едноетажна сграда", с. Боянци, Община Асеновград, Област Пловдив  Договор № ФО-13-85/24.01.2015г. възлагателно писмо 09.03.15г. - 12.03.15г.; Спряно от АССГ
42 ПД-304/15  ДК-02-ЮЦР-303/01.11.2012г.  „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по ул. „Райно Попович” и ул. „Мортагон” в кв. 524 и кв. 446, Първа градска част, гр. Пловдив.     Договор № ФО-13-136/09.02.2015г. възлагателно писмо 16.03.15г. - 27.03.15г.
43 ПД-304/16 ДК-02-ЮЦР-304/01.11.2012г.  „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по ул. „Мадара” в кв.459 и кв.514, Първа градска част, гр. Пловдив  Договор № ФО-13-135/09.02.2015г. възлагателно писмо 16.03.15г. - 27.03.15г.
44 ПД-304/17  ДК-02-ЮЦР-305/01.11.2012г.  „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по ул. „Гео Милев”  от №2 до №26, Трета градска част, гр. Пловдив.   Договор № ФО-13-134/09.02.2015г. възлагателно писмо 16.03.15г. - 27.03.15г.
45 ПД-304/18 ДК-02-ЮЦР-306/01.11.2012г.   „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по ул. „Граф Игнатиев”, Старинна градска част, гр. Пловдив.  Договор № ФО-13-133/09.02.2015г. възлагателно писмо 16.03.15г. - 27.03.15г.
46 ПД-304/19 ДК-02-ЮЦР-307/01.11.2012г.   „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по ул. „Славянска”, ул. „Хан Аспарух”, ул. „Тодор Брумов”, кв.376 , Трета градска част, гр. Пловдив.  Договор № ФО-13-132/09.02.2015г. възлагателно писмо 16.03.15г. - 27.03.15г.
47 ПД-304/20  ДК-02-ЮЦР-308/01.11.2012г.  „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по уличното осветление на ул. „Ген. Скобелев” и ул. „Цар Георги Тертер”, кв.387 , Първа градска част, гр. Пловдив.  Договор № ФО-13-131/09.02.2015г. възлагателно писмо 16.03.15г. - 27.03.15г.
48 ПД-304/21 ДК-02-ЮЦР-309/01.11.2012г.  „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по уличното осветление на ул. „Сан Стефано”, ул. „Михаил Такев”, ул. „Хан Аспарух”, ул. „Деница” и ул. „Хаджи Поптилев”, Трета градска част, гр. Пловдив.  Договор № ФО-13-129/09.02.2015г. възлагателно писмо 16.03.15г. - 27.03.15г.
49 ПД-304/22 ДК-02-ЮЦР-310/01.11.2012г.  „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по фасадите на сградите и между стълбовете по уличното осветление на ул. „Волга”, ЖК. „Освобождение - Гео Милев, гр. Пловдив.  Договор № ФО-13-130/09.02.2015г. възлагателно писмо 16.03.15г. - 27.03.15г.
50 ПД-304/23  ДК-02-ЮЦР-319/01.11.2012г. „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по фасадите на сградите и между тях по ул. „Алцеко”, ул. „Загреб” и ул. „Железарска”, кв. „Капана”, Централна градска част, гр. Пловдив.  Договор № ФО-13-139/09.02.2015г. възлагателно писмо 16.03.15г. - 27.03.15г.
51 ПД-304/24 ДК-02-ЮЦР-320/01.11.2012г.   „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по фасадите на сградите и между тях по ул. „Кирил Попов”, ул. „Абаджийска” и ул. „Златарска”, кв. „Капана”, Централна градска част, гр. Пловдив.  Договор № ФО-13-138/09.02.2015г. възлагателно писмо 16.03.15г. - 27.03.15г.
52 ПД-304/25  ДК-02-ЮЦР-321/01.11.2012г.  „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по фасадите на сградите и между тях по ул. „Райко Даскалов”, Централна градска част, гр. Пловдив.  Договор № ФО-13-137/09.02.2015г. възлагателно писмо 16.03.15г. - 27.03.15г.
53 ПД-304/26  ДК-02-ЮЦР-322/01.11.2012г.  „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по фасадите на сградите, между тях и през улицата по ул. „Константин Величков”, ул. „Стадион” и ул. „Стоян Михайловски”, кв. „Университетски”, гр. Пловдив.  Договор № ФО-13-140/09.02.2015г. възлагателно писмо 16.03.15г. - 27.03.15г.
54 ПД-304/27 ДК-02-ЮЦР-323/01.11.2012г.  „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по фасадите на сградите, между тях и през улицата по ул. „Рила”, ул. „Персенк”, ул. „Горолом” и ул. „Дон”, кв. „Университетски”, гр. Пловдив.  Договор № ФО-13-141/09.02.2015г. възлагателно писмо 16.03.15г. - 27.03.15г.
55 ПД-304/28 ДК-02-ЮЦР-324/01.11.2012г.   „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по фасадите на сградите, между тях и през улицата по ул. „Колоездачна”, ул. „Уста Генчо”, ул. „Бдин” и ул. „Царево”, кв. „Университетски”, гр. Пловдив.  Договор № ФО-13-142/09.02.2015г. възлагателно писмо 16.03.15г. - 27.03.15г.
56 ПД-304/29  ДК-02-ЮЦР-325/01.11.2012г.  „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по фасадите на сградите, между тях и през улицата по ул. „Антон Папазов”, ул. „Дякон Иларион”, ул. „Илия Блъсков” и ул. „Свила”, кв. „Университетски”, гр. Пловдив.  Договор № ФО-13-143/09.02.2015г. възлагателно писмо 16.03.15г. - 27.03.15г.
57 ПД-304/30   ДК-02-ЮЦР-326/01.11.2012г.  „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по фасадите на сградите, между тях и през улицата по ул. „Бачково”, ул. „Апостол Узунов”, ул. „Странджа”, ул. „Георги Груев” и ул. „Трудовак”, кв. „Университетски”, гр. Пловдив.  Договор № ФО-13-144/09.02.2015г. възлагателно писмо 16.03.15г. - 27.03.15г.
    РО НСК - КЪРДЖАЛИ
58 КЛ-165/15 ДК-02-ЮЦР-267/
10.06.2011г.
"Масивна вилна сграда", землище с. Звезделина, ЕКАТТЕ 30466, до чаша на яз. Студен Кладенец, община Кърджали Договор № ФО-13-86/27.01.2015г. възлагателно писмо 17.03.15г. - 31.03.15г.
59 КЛ-107/15 ДК-02-ЮЦР-268/
10.06.2011г.
"Полумасивна вилна постройка", землище с. Звезделина, ЕКАТТЕ 30466, до чаша на яз. Студен Кладенец, община Кърджали Договор № ФО-13-84/24.01.2015г.  възлагателно писмо 17.03.15г. - 31.03.15г.
60 КЛ-388/15 ДК-02-ЮЦР-625/07.11.2011г. "Вилна сграда",ПИ № 000001-изкл.водна площ, яз. "Кърджали",с. Тополчане, община Кърджали Договор №ФО-13-207/27.02.2015  възлагателно писмо 23.03.15г. - 03.04.15г. 
61 КЛ-251/14 ДК-02-ЮЦР-160/18.04.2011г. "Семеен хотел-сграда 3", ПИ № 000158, землище на с. Брош, м. "Вилна сграда", общ.Кърджали Договор №ФО-13-208/27.02.2015г.  възлагателно писмо 23.03.15г. - 03.04.15г.
    РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
    РО НСК - БУРГАС
62 БС-226/09 ДК-02-БС-31/26.10.2007г. "Масивна сграда",  находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XII - 161, кв. 84 по плана на ж. р. "Меден рудник", община Бургас  Договор №ФО-13-120/06.02.2015г. възлагателно писмо  10.03.15г.-13.03.15г.; костативен протокол ТВ-86-1/09.03.15г. - премахнат доброволно
    РО НСК - СЛИВЕН
63 СЛ-104/15 ДК-02-ЮИР-221/13.12.2011г. "Ограда", УПИ II, кв. 448, гр.Сливен, кв. Розова градина  Договор №ФО-13-177/13.02.2015г. възлагателно писмо 10.03.15г.-12.03.15г.; Спряно от АС Сливен
    РДНСК СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
    РО НСК - СИЛИСТРА
64 СС-3601/11 ДК-02-СЦР-45/21.04.2012г. "Масивна плътна ограда", находящ се в УПИ VII - 102, кв. 21 по плана на с. Межден, община Дулово, с административен адрес: с. Межден, ул. "Стефан Караджа" №28, Община Дулово  Договор №ФО-13-114/05.02.2015г. възлагателно писмо 24.03.15г.-27.03.15г. 
65 СС-1103/12 ДК-02-СЦР-25/06.03.2012г. "Пристройка към съществуваща жилищна сграда", находящ се в УПИ V - 3221, кв. 97 по плана на гр. Силистра, ПИ с идентификатор №66425.500.3221 по кад. карта и кад. регистри на гр. Силистра, с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Славянска" №24  Договор №ФО-13-173/11.02.2015г. възлагателно писмо 18.03.15г.-21.03.15г. 
    РО НСК - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
66 ВТ-4104/12 ДК-02-СЦР-40/21.04.2012г. "Въздушни кабелни мрежи",находящ се по ул. "Александър Стамболийски", ул. "Ивайло", ул. "Цар Калоян", ул. "Дондуков", ул. "Асен Русков", ул. "Хаджи Димитър, ул. "Ал. Пенчев", ул. "Гурко", ул. "Крайбрежна", ул. "Десети февруари", ул. "Митрополит Панарет Рашев", ул. "Пролет" и ул. "Максим Райкович", гр. Велико Търново  Договор №ФО-13-196/27.02.2015г. възлагателно писмо 27.03.15г.-07.04.15г. 
67 ВТ-4101/12 ДК-02-СЦР-142/11.11.2011г. "Въздушни кабелни мрежи",находящ се в Централна градска част по ул. "Димитър Буйнозов", ул. "Алеко Константинов", ул. "Стоян Михайловски", ул. "Мальовица", ул. "Пейо К. Яворов", ул. "Ком", ул. "Вихрен", ул. "Вежен" и ул. "Беляковско шосе", гр. Велико Търново  Договор №ФО-13-193/27.02.2015г. възлагателно писмо 16.03.15г.-27.03.15г. 
68 ВТ-4105/12 ДК-02-СЦР-41/21.04.2012г. "Въздушни кабелни мрежи",находящ се в ж. к. "Варушка" по пл. "Поборнически", ул. "Родолюбец", ул. "Медникарска", ул. "Колю Гайтанджията", ул. "Драгоман", ул. "Въстаническа", ул. "Н. Златарски", ул. "Капитан Никола", ул. "Бузлуджа", ул. "Кап. Петко Войвода", ул. "Поборническа", ул. "Братя Миладинови", ул. "Стефан Караджа", ул. "Георги Мамарчев", ул. "М. Преображенски", ул. "Панайот Типографов", ул. "Резервоарска", ул. "Шипка", ул. "Св. Св. Кирил Методий", ул. "П. Р Славейков", ул. Г. С. Раковски, ул. "Христо Караминков" и ул. "Сава Пенев гр. Велико Търново  Договор №ФО-13-198/27.02.2015г. възлагателно писмо 20.03.15г.-31.03.15г. 
    РО НСК - РАЗГРАД
69 РЗ-2869/12 ДК-02-СЦР-37/18.04.2012г. "Въздушни кабелни мрежи",находящ се в кв. "Възраждане", гр. Разград  Договор №ФО-13-206/27.02.2015г. възлагателно писмо 17.03.15г.-21.03.15г. 
70 РЗ-2872/12 ДК-02-СЦР-58/15.08.2011г. "Въздушни кабелни мрежи",находящ се в ж. к. "Орел", гр. Разград  Договор №ФО-13-195/27.02.2015г. възлагателно писмо 23.03.15г.-01.04.15г. 
    РО НСК - ГАБРОВО
71 ГБ-3991/12 ДК-02-СЦР-114/29.10.2012г. "Жилишна сграда",находящ се в УПИ IX - 79, ПИ с идентификатор 73290.615.218 по плана на с. Трънито, Община Габрово  Договор №ФО-13-221/17.03.2015г. възлагателно писмо 30.03.15г.-03.04.15г.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност