За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


18.5.2021 г.

    ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
    Информация до медиите
   
    Проверка на плаж „Смокините-север“
   
    След изнесени публикации в медиите за извършване на строителство на плаж „Смокините - север“ от органите на РДНСК Бургас е извършена проверка на място и в общинската администрация. Представен е договор за концесия и изготвена схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, която е одобрена от Министъра на туризма. При проверка на място е установено монтиране на метални скари върху предварително положени стоманобетонови фундаменти. Към момента на проверката не са представени издадени разрешения за поставяне на търговски обекти от община Созопол и одобрени проекти за външни връзки, ток, вода и канал.
    На всички виновни длъжностни лица ще бъдат образувани административно- наказателни производства.
   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност