За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ПРЕСЦЕНТЪР МРРБ
Информация за медиите
21.06.2021 г.

Арх. Влади Калинов: Разрешителното за строеж на „Златен век“ е изтекло

    „Приключи проверката на ДНСК и това, което категорично можем да заявим е, че спираме строежа поради изтекло разрешение за строеж. Позицията ни е ясна, процедурата е приключила. „Артекс“ няма валидно разрешително за строеж“. Това заяви арх. Влади Калинов, началник на Дирекция национален строителен контрол (ДНСК), на пресконференция в Министерството на регионалното развитие и благоустройството днес.
    Изводите са направени след дълъг анализ на всички предоставени в ДНСК документи, след множеството правни становища, които са разгледани и след преглед на всички действия на общински и държавни органи. „В случая имаме предоставени над 10 правни становища с най-различни екзотични тълкувания“, посочи арх. Калинов. Според него може да се говори за правна несигурност, създадена при промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ), и по-точно в чл. 153 на Закона. „Там са сложени няколко основни репера, за да бъдем категорични като основание за това, което предприемаме. Разрешителното за строеж има 10-годишен срок и датата, от която тече този срок, е откриване на строителната площадка. Фирма „Артекс“ е открила строителна площадка на 11 януари 2010 г.“, категоричен бе той.
    Така написан законът, означава, че всички следващи презаверки, които са правени, нямат отношение към срока на действия на РС. За съжаление това се е случило, когато е направена поредната поправка на ЗИД на ЗУТ.
    „Като проследим историята назад във времето, имаме абсолютното основание да говорим, че общината години наред е подкрепяла реализацията на „Златен век“, каза началникът на ДНСК. Той припомни, че плановете за издигане на небостъргач започват още през 1996 г., когато е процедиран, одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП), който предвижда изграждането на сграда с височина 108 метра на същото място. „Оттогава досега нямаме и никакво действие в посока този план да бъде променен, да бъде сменено местоположението на високата сграда или тази сграда да бъде намалена до височината на всички останали сгради, които са в непосредствена близост“, коментира арх. Калинов. Той посочи, че РС издадено през 2007 г. и презаверено през 2012 г., но в ЗУТ няма текст, който да валидира нов срок визирайки презаверката.
    На въпрос от медии дали има извършено незаконно строителство от изтичането на разрешението за строеж до настоящия момент, арх. Калинов посочи, че има изграден един етаж.

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност