За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.4.2016 г.

ВЪЗЛАГАТЕЛНИ ПИСМА ЗА ПРИН. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ПРЕЗ М. АПРИЛ КЪМ 06.04.2016г.
  преписка № заповед № наименование на строежа и местонахождение предприети действия до момента дата на премахване /възлагателно писмо/
РДНСК ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН
РОНСК - БЛАГОЕВГРАД
1 БД-326/09 ДК-02-БД-102/27.10.2009г., поправена със заповед № ДК-02-ЮЗР-13/25.06.2013г. "Масивна жилищна сграда", находяща се в ПИ № 169065, м. "Пончина могила", землище на гр. Банско Договор №ФО-13-84/14.03.2016г.  възлагателно писмо 04.04.16г. - 14.04.16г.
2 БД-1815/08 ДК-02-БД-56/25.06.2009г. "Жилищна сграда", находящ се в отдел 287 "в", ДГФ гр. Якоруда Договор №ФО-13-437/09.07.2015г.  възлагателно писмо 11.04.16г. - 15.04.16г. 
3 БД-718/05 РД-14-468/07.09.2005г. "Реконструкция на съществуваща жилищна сгради и пристройка към нея", находяща се в УПИ V-121, кв. 24 по плана на с. Делчево, общ. Гоце Делчев Договор №ФО-13-733/07.12.2015г.  възлагателно писмо 25.04.16г. - 11.05.16г.
РОНСК - КЮСТЕНДИЛ
4 КН-2656/13 ДК-02-ЮЗР-165/25.04.2012г. "Пристройка към съществуваща жилищна сграда", гр. Дупница Договор №ФО-13-21/10.02.2016г. възлагателно писмо 04.04.16г. - 08.04.16г.
5 КН-302/16 ДК-02-ЮЗР-98/19.03.2012г. "Масивна пристройка към двуетажна жилищна сграда", с. Яхиново, общ. Дупница, обл. Кюстендил Договор №ФО-13-61/25.02.2016г. възлагателно писмо 11.04.16г. - 15.04.16г.
6 КН-656/11 ДК-02-ЮЗР-533/24.11.2011г. "Надстройка на двуетажна жилищна сграда", находяща се в УПИ VI-335, кв. 6 по плана на с. Яхиново, общ. Дупница, обл. Кюстендил Договор №ФО-13-100/16.03.2016г.  възлагателно писмо 14.04.16г. - 28.04.16г.
7 КН-225/10 ДК-02-КН-2/19.01.2010г. "Масивна постройка", с.Джерман, ул. Теменуга №21 Договор №ФО-13-708/30.11.2015г. възлагателно писмо 18.04.16г. - 22.04.16г. 
РОНСК - СОФИЙСКА ОБЛАСТ
8 СФ-552/10 ДК-02-Сф-30/11.02.2009г. "Пристройка към съществуваща жилищна сграда" в УПИ VIII-3738, кв.214, гр.Самоков Договор №ФО-13-58/18.02.2016г.  възлагателно писмо 04.04.16г. - 08.04.16г.; спряно от съда
9 Сф-552/10 ДК-02-ЮЗР- 520/11.11.2011г. "Надстройка на съществуваща жилищна сграда" в УПИ VIII-3738, кв.214, гр.Самоков Договор №ФО-13-58/18.02.2016г. възлагателно писмо 04.04.16г. - 08.04.16г.; спряно от съда
10 СФ-1702/05 ДК-02-СФ- 165/17.12.2008г. "Двуетажна масивна жилищна сграда" реализирана в УПИ XXI-1580, кв.123, по плана на гр. Ботевград Договор №ФО-13-373/01.08.2012г. възлагателно писмо 04.04.16г. - 11.04.16г.
11 СФ-726/12 ДК-02-ЮЗР-435/23.11.2012г. "Масивна двуетажна жилищна сграда" в УПИ XII-16, кв.1, с.Негушево, община Горна Малина Договор №ФО-13-75/02.03.2016г възлагателно писмо 04.04.16г. - 13.04.16г. 
12 СФ-3748/13 ДК-02-ЮЗР-260/28.06.2011г. "Търговски обект"
в кв. 24, к.к. Боровец, на улична регулация между О.Т.616 и О.Т.617
 Договор №ФО-13-714.01.2016г. възлагателно писмо 18.04.16г. - 22.04.16г.; спряно от съда
13 СФ-3682/15 ДК-02-ЮЗР-479/23.11.2012г. "Жилищна сграда", находяща се в ПИ 101029, земл. с. Извор, общ. Сливница Договор №ФО-13-110/18.03.2016г.  възлагателно писмо 18.04.16г. - 22.04.16г.
РОНСК - СОФИЯ
14 3691/03 РД-14-664/16.11.2005г. "Реконструкция и пристрояване на съществуваща жилищна сграда", в УПИ X--580,581,582, кв. 224 по плана на м. "Подуене-Редута", гр. София Договор №ФО-13-80/14.03.2016г. възлагателно писмо 04.04.16г. - 08.04.16г.
15 СО-714/10 ДК-02-СО-22/10.03.2010г. "Едноетажна жилищна сграда"
УПИ III-557, кв.338, м.Левски, к-с Ботевградско шосе II част, р-н Подуяне-СО, ул.Велбъжд №18
 Договор №ФО-13-71/25.02.2016г.  възлагателно писмо 04.04.16г.-12.04.16г.; спряно от съда
16 СО-3298/06 РД-14-199/20.04.2007г. "Покритие и остъкляване на тераса към ателие №17 в жил.сграда", находяща се в УПИ III-за ОЖС, кв.3Б, бул.Александър Малинов, ж.к.Младост 3 Договор №ФО-13-120/28.03.2016г. възлагателно писмо 11.04.16г. - 15.04.16г.
17 СО-2761/05 РД-14-703/25.11.2005г. "Преустройство и промяна предназначението на козирка в тераса" в сградата в УПИ I-1, кв. 392 поплана на м. "Центъра", гр.София Договор №ФО-13-128/30.03.2016г.  възлагателно писмо 14.04.16г. - 15.04.16г.
18 СО-500/16 ДК-02-СО-63/22.04.2008г. "Ограда от метални колове и бодлива тел", изградена по имотните граници на ПИ, пл. №1637, кв. 104 по плана на гр. Банкя Договор №ФО-13-130/30.03.2016г.  възлагателно писмо 14.04.16г. - 15.04.16г.
19 СО-937/16 ДК-02-ЮЗР-492/23.11.2012г. "Масивна ограда",
от т.1 до т.3 върху тротоар, от 3.3 до т.5 в ПИ №703 от УПИ VIII-за озеленяване, в ПИ 703 от УПИ XI-за озеленяване, кв.7,м.Волуяк, р-н Връбница-СО, ул.Зорница 1А
Договор №ФО-13-136/31.03.2016г.  възлагателно писмо 18.04.16г. - 20.04.16г.
РДНСК СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
РОНСК - МОНТАНА
20 М-2996/04 РД-14-1105/16.06.2006г. „Надстройка над съществуваща пристройка“ към двуетажна жилищна сграда  -                                                                 УПИ ХIV-919, кв.39 по плана на гр. Лом, обл. Монтана Договор №ФО-13-4/14.01.2016г. възлагателно писмо 20.04.16г. - 28.04.16г.
РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
РОНСК - ПЛОВДИВ
21 ПД-60/10 ДК-02-ПД-09/22.06.2010г. "Пристройка към съществуваща сграда", находящ се съсобствен урегулиран поземлен имот УПИ XII-25,26, кв. 46Б по плана на "Кишишев-Смирненски", гр. Пловдив Договор №ФО-13-82/14.03.2016г. възлагателно писмо 11.04.16г. - 15.04.16г.
22 ПД-933/15 ДК-02-Пд-7/25.05.2010г. "Пристройка към двуетажна масивна сграда", УПИ II-64, кв.4 по плана на кв."Университетски", гр.Пловдив  Договор №ФО-13-25/11.02.2016г.  възлагателно писмо 18.04.16г. - 22.04.16г.
23 ПД-3136/12 ДК-02-ЮЦР-414/22.11.2012г. "Допълващо застрояване-обор", находящ се в УПИ VII-227, кв.31 по плана на с.Зелениково, общ.Брезово  Договор № ФО-13-121/29.03.2016г. възлагателно писмо 18.04.16г. - 22.04.16г.
24 ПД-3478/15 ДК-02-ЮЦР-648/09.11.2011г. "Вилна сграда", находящ се в УПИ II-14, кв.6 по плана на вилна зона "Равница", с Дедово, общ. Родопи, обл. Пловдив  Договор №ФО-13-124/29.03.2016г.  възлагателно писмо 25.04.16г. - 05.05.16г.
РОНСК - ПАЗАРДЖИК
25 ПЗ-215/09 ДК-02-ЮЦР-49/08.02.2012г. "Жилищна сграда №3", находящ се в ПИ № 032006 и ПИ №032011, м. "Орешака", земл. на общ. Пещера  Договор №ФО-13-538/08.09.2015г. възлагателно писмо 11.04.16г. - 15.04.16г.; спряно от съда
26 ПЗ-215/09 ДК-02-ЮЦР-50/08.02.2012г. "Жилищна сграда №7", находящ се в ПИ № 032006, м. "Орешака", земл. на общ. Пещера  Договор №ФО-13-539/08.09.2015г. възлагателно писмо 11.04.16г. - 15.04.16г. 
27 ПЗ-215/09 ДК-02-ЮЦР-51/08.02.2012г. "Жилищна сграда №1", находящ се в ПИ № 032006 и ПИ №032011, м. "Орешака", земл. на общ. Пещера  Договор №ФО-13-540/08.09.2015г. възлагателно писмо 11.04.16г. - 15.04.16г. 
28 ПЗ-215/09 ДК-02-ЮЦР-52/08.02.2012г. "Жилищна сграда №2", находящ се в ПИ № 032006, м. "Орешака", земл. на общ. Пещера  Договор №ФО-13-541/08.09.2015г. възлагателно писмо 11.04.16г. - 15.04.16г. 
29 ПЗ-3457/09 ДК-02-ПЗ-14/13.05.2009г. Пристройка към жилищна сграда, УПИ VI-78, кв.9 по плана на с. Света Петка, община Велинград  Договор №ФО-13-153/04.04.2011г.  възлагателно писмо 18.04.16г. - 24.04.16г.; констативен протокол от 21.03.2016г. - премахнат доброволно  
30 ПЗ-2122/14 ДК-02-ЮЦР-121/
27.04.2012г.
"Едноетажно масивно жилище и подпорна стена", ПИ 025108, местност Агово, землище гр. Пещера  Договор №ФО-13-55/14.01.2015г.  възлагателно писмо 18.04.16г. - 22.04.16г. 
31 ПЗ-3130/15 ДК-02-ЮЦР-222/
21.04.2011г.
"Почивна база - шест броя бунгала", реализиран в ПИ №126015, м-т "Поленето", землище на с. Поибрене, общ. Панагюрище Договор №ФО-13-129/30.03.2016г. възлагателно писмо 18.04.16г. - 22.04.16г.
32 ПЗ-3130/15 ДК-02-ЮЦР-475/
17.08.2011г.
"Подпорна стена", Улица тупик, кв. 5 по плана на с. Нова Махала, община Батак, обл. Пазарджик Договор №ФО-13-41/12.01.2015г. възлагателно писмо 26.04.16г. - 28.04.16г.
РОНСК - КЪРДЖАЛИ
33 КЛ-588/12 ДК-02-ЮЦР-218/ 02.10.2012г. "Жилищна сграда", находяща се в ПИ №303.407, по плана на новообразувани имоти за ЗЗП №5, землище на гр.Кърджали   Договор №ФО-13-99/16.03.2016г.  възлагателно писмо 11.04.16г. - 22.04.16г. 
РОНСК - СМОЛЯН
34 СМ-3087/14 ДК-02-ЮЦР-398/
19.11.2012г.
Гаражен етаж +жилищен етаж+таван мансарда, гр. Чепеларе, обл. Смолян  Договор №ФО-13-720/02.12.2015г.  възлагателно писмо 04.04.16г.-22.04.16г.; отменено възлагателно писмо от съда
РДНСК СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
РОНСК - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
35 ВТ-2815/08 ДК-02-ВТ-28/23.10.2008г. "Надстройка над едноетажна пристройка", гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново Договор №ФО-13-32/12.02.2016г. възлагателно писмо 05.04.16г. - 20.04.16г.; спряно от съда
РОНСК - СИЛИСТРА
36 СС-1646/13 ДК-02-СЦР-166/23.11.2012г. "Покривна конструкция на масивна  жилищна сграда №1", с.Златоклас, ул. Десета №3,                                      oбщина Дулово, oбласт Силистра                                                     Договор №ФО-13-701/30.11.2015г.      възлагателно писмо 11.04.16г. - 22.04.16г. 
37 СС-1646/13 ДК-02-СЦР-167/23.11.2012г. "Покривна конструкция на масивна  жилищна сграда", с.Златоклас, ул. Десета №3, oбщина Дулово, oбласт Силистра  Договор №ФО-13-702/30.11.2015г.      възлагателно писмо 11.04.16г. - 22.04.16г. 
РОНСК - ГАБРОВО
38 ГБ-3788/11 ДК-02-ГБ-02/06.04.2010г. "Пристройка към предприятие за рециклиране на полимери", находяща се в УПИ IV-производствена дейност, кв. 43 по плана на кв. "Дядо Дянко", гр.Габрово Договор №ФО-13-127/30.03.2016г.  възлагателно писмо 14.04.16г. - 11.05.16г.
39 ГБ-3788/11 ДК-02-ГБ-03/07.04.2010г. "Склад към предприятие за рециклиране на полимери", находящ се в УПИ IV-производствена дейност, кв. 43 по плана на кв. "Дядо Дянко", гр.Габрово Договор №ФО-13-126/30.03.2016г.  възлагателно писмо 14.04.16г. - 11.05.16г.
РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
РОНСК - БУРГАС
40 БС-875/16 ДК-02-ЮИР-240/26.09.2012г. "Бетонова площадка", находяща се в ПИ №000083 - изключителна държавна собственост, северозападно от УПИ III - 6007 по плана на м. "Буджака", землище на гр. Созопол, обл. Бургас  Договор №ФО-13-115/23.03.2016г.      възлагателно писмо 01.04.16г. - 15.04.16г.
41 БС-875/16 ДК-02-ЮИР-2/21.01.2013г. "Открит  басейн", находящ се в УПИ III-6007 по плана на м. "Буджака",  землище на  гр. Созопол, обл. Бургас   Договор №ФО-13-116/23.03.2016г.      възлагателно писмо 01.04.16г. - 15.04.16г. 
42 БС-534/16 ДК-02-ЮИР-257/06.12.2012г.  „Санитарно помещение обособено в част от стая”, находящ се в самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 07079.602.345.1.122 по КК на гр. Бургас и административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл.62, вх.3, ет.10, ап. 30 (десен). Договор №ФО-13-74/29.02.2016г. възлагателно писмо 04.04.16г. - 06.04.16г.; констативен протокол от 04.04.2016г. - премахнат доброволно  
43 БС-2706/15 ДК-02-ЮИР-28/30.09.2013г. "Масивна едноетажна жилищна сграда", находяща се в УПи XIII - 49, кв. 6 по плана на с. Синеморец, общ. Царево  Договор №ФО-13-676/11.11.2015г.      възлагателно писмо 04.04.16г. - 08.04.16г.; спряно от съда
44 БС-887/16 ДК-02-ЮИР-26/10.09.2013г. "Хале и работилница", находящ се в УПИ VIII - 5, кв. 6 по ПЗ "Север" по КК на гр. Бургас  Договор №ФО-13-122/29.03.2016г.      възлагателно писмо 12.04.16г. - 13.04.16г.
45 БС-300/16 ДК-02-ЮИР-86/10.05.2012г.   "Преградна стена на стълбищна площадка, на първи жилищен етаж на двуетажна жилищна сграда", находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVI-2372, кв. 51 по плана на гр. Айтос  Договор №ФО-13-17/09.02.2016г.      възлагателно писмо 13.04.16г. - 21.04.16г.
46 БС-300/16 ДК-02-ЮИР-87/10.05.2012г.   "Пристройка към първи жилищен етаж състояща се от тераса и кухня", находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVI-2372, кв. 51 по плана на гр. Айтос  Договор №ФО-13-18/09.02.2016г.      възлагателно писмо 13.04.16г. - 21.04.16г.
47 БС-874/16 ДК-02-ЮИР-2/04.01.2012г. Едноетажна постройка - пунк за изваряване на ракия, ПИ с идентификатор 07079.820.1114, м. "Манаф Хенде", гр. Бургас, кв.Сарафово  Договор №ФО-13-119/25.03.2016г.      възлагателно писмо 19.04.16г. - 21.04.16г.
РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН
РОНСК - ВАРНА
48 ВН-802/16 ДК-02-СИР-65/20.04.2012г. "Остъкляване на тераса в ап. № 10", находяща се на шести етаж на жилищна сграда в УПИ I-14, кв. 689 по плана на 2-ри м.р. на гр. Варна  Договор №ФО-13-103/17.03.2016г. възлагателно писмо 11.04.16г. - 15.04.16г.; констативен протокол от 22.03.2016г. - премахнат доброволно  
49 ВН-3595/11 ДК-02-ВН-89/29.05.2012г. "Покритие на тераса към ап. №11", нагодящ се на шести етаж на жилищна сграда в УПИ I-14, кв. 689 по плана на 2-ри м.р. на гр. Варна  Договор №ФО-13-104/17.03.2016г. възлагателно писмо 11.04.16г. - 15.04.16г.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност