За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.6.2015 г.

Информация за медиите

Относно незаконни строежи в квартал „Кремиковци” на община Гърмен
15 юни 2015 г.

    Издадени са 124 покани за доброволно премахване на незаконни строежи, по всички влезли в сила заповеди за премахване.
    На 29.05.2015 г са получени 46 покани от извършителите. Срокът за доброволно изпълнение изтича на 12.06.2015 г. включително.
    На 01.06.2015 г. са получени 15 покани. Срокът за доброволно изпълнение изтича на 15.06.2015 г. включително.
    До 11.06.2015 г., включително, са получени още 27 покани. Срокът за доброволно изпълнение изтича на 25.06.2015 г. включително.
    От гореизложеното е видно, че към 15.06.2015 г. са връчени 88 покани, като срокът за доброволно изпълнение по 27 от тях все още не е изтекъл. Другите 36 покани все още не са връчени и за тях започва да тече 14-дневен срок за доброволно изпълнение от датата на връчването им.
    По 61 връчени покани с изтекъл срок за доброволно изпълнение на 12.06.2015 г. и 15.06.2015 г. ще бъдат предприети действия по принудително изпълнение на 16.06.2015 г. В същия ден ще се връчат и върнатите непотърсени и невръчени 36 покани.
    На 31.05.2015 г. е извършена проверка, за резултата от която е съставен протокол, копие от който е предоставен на началника на РУП Гоце Делчев и на областния управител.
    На 01.06.2015 г. е извършена повторна проверка в ромската махала, при която е установено, че не се извършва доброволно премахване.
    На 15.06.2015 г. /в момента/ се извършва проверка на място, относно доброволно премахване. Не е установено доброволно изпълнение на заповедите за премахване.
    При неизпълнение на 16.06.2015 г. ще бъдат отправени покани до фирми - изпълнители на принудително премахване.
    Действия по премахване могат да започнат на 29.06.2015 г., в случай, че бъде избран изпълнител на принудителното премахване.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност