За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


5.6.2018 г.

ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация за медиите
05.06.2018 г.

Министър Нанков: Темата за продажба на държавни имоти не стои на дневен ред
Преместваемите обекти в к.к. Слънчев бряг“ са
поставени след разрешение на главния архитект на Община Несебър

    В МРРБ е постъпило искане за утвърждаване на нов акт за изключителна държавна собственост на морски плаж „Слънчев бряг - юг“ в Община Несебър, въз основа на изменената кадастрална карта и кадастрални регистри, съгласно действащата нормативна уредба. По повод на това министър Николай Нанков коментира, че от Министерството на туризма е изискано становище за уточняване на допълнително възникнали въпроси по темата. В този смисъл, въпросът за продажба на държавни имоти не стои на дневен ред, допълни той.
    По повод изказване на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов и във връзка с постъпили запитвания за законността на преместваеми обекти на плажната ивица в к.к. „Слънчев бряг“ по разпореждане на началника на ДНСК от месец март 2018 г. от РДНСК Югоизточен район е извършена проверка на място на плажната ивица в комплекса.
    На 22.05.2018 г. в ДНСК е постъпил писмен сигнал от заместник министър-председателя Валери Симеонов, съдържащ „данни за незаконно изградени преместваеми обекти в курортен комплекс „Слънчев бряг“. По този повод е извършена съвместна проверка от служители на РДНСК-Югоизточен район, Регионален отдел „Национален строителен контрол“ - Бургас и служители на Община Несебър.
    Следва да се отбележи, че всички преместваеми обекти на територията на к.к. „Слънчев бряг“, включително и върху морския плаж „Слънчев бряг“, са поставени въз основа на одобрена от Министерството на туризма схема и на издадени от главния архитект на Община Несебър разрешения.
    Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и на приетата от Общинския съвет на гр. Несебър Наредба № 10/2009 г. за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър, кметът е задължен при констатиране на нарушения на разрешените от главния архитект на общината преместваеми обекти да издава заповеди за премахването им.
    Министър Нанков обърна внимание, че народни представители от „Обединени патриоти“ са внесли промени в Закона за устройство на територията, според които от следващата година ДНСК ще има контролни функции по отношение на преместваемите обекти по плажовете в националните курорти. Към момента обаче, въпросът относно законността на такива обекти е в компетентността на общинската администрация.
    Независимо от това, при извършване на проверките, инициирани по повод горепосочените сигнали, представители на ДНСК оказват пълно съдействие и участват „на добра воля“, коментира министър Нанков.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност