За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


17.11.2017 г.

ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК

Информация до медиите
17.11.2017 г.
Започва проверка на фирмата за строителен надзор на новостроящата се сграда на бул. „Цариградско шосе“

    От Дирекция за национален строителен контрол е разпоредено на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ - София да извърши проверка след подаден сигнал за инцидент и пострадала жена от предмет, изпаднал от строеж на новострояща се сграда на бул. „Цариградско шосе“.
    Проверяващите са констатирали, че при извършване на кофражни дейности /полагане на кофраж/ на обект „Многофункционална сграда“ от II категория, елемент от кофражните връзки - болт, е паднал и е наранил преминаваща пътничка.
    ДНСК и РОНСК-София ще извършат цялостна проверка на обекта и на фирмата, упражняваща строителен надзор - „ММВ Инженеринг“ ЕООД.
    Предстои над пешеходния тротоар да бъде изграден обезопасителен навес, който да предпазва преминаващите пешеходци от евентуални падащи предмети, а обектът ще бъде обезопасен със строителна мрежа.
    Отговарящи за безопасността на строежа са надзорната фирма, проектантът, изготвил плана за безопасност и здраве, и строителят.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност