За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.8.2015 г.

ПРЕСЦЕНТЪР МРРБ

Информация за медиите
7 август 2015 г.
Позиция на пресцентъра на МРРБ относно статия на сайта „Пресс Тв“ - Казанлък

    Във връзка с публикация на сайта „Пресс Тв“- Казанлък, относно авария при изпълнение на строеж: „Пристройка за национален център за Природо-математически науки към Природо-математическа гимназия /ПМГ/“Н. Обрешков“ гр.Казанлък, пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството уточнява следното:
   
    Публикацията на електронната медия е опит за уронване престижа на ДНСК. В изнесения коментар са написани явни неистини и собствени заключения, нямащи нищо общо с извършваното обследване на аварията на Природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“ гр.Казанлък.
    Първата техническа експертна комисия /ТЕК/ приключи работа с Протокол обр. 3 от Наредба №1/2007г. за обследване аварии в строителството, който не беше одобрен поради липса на техническа експертиза за авариралата сграда и поради липса на предприети спешни мерки за укрепване и ликвидиране на последиците от аварията.
    Втората техническа експертна комисия, в състава на която са включени водещи специалисти по отстраняване на бедствия и аварии, работеща и към момента, е предприела необходимите действия по укрепване и отстраняване на последиците, което е видимо за обществеността на града. Едва след направените експертизи, огледи след разчистване и с окончателния протокол от проверката на техническата експертна комисия ще бъдат посочени причините и вините за аварията.
    В този смисъл изнесеното в публикацията не отразява съдържанието на окончателен и официален документ, а представлява лично мнение и изводи на авторите, които нямат нищо общо с текстове и заключения от първата ТЕК.
    ДНСК работи прозрачно и никога не е отказвала съдействие и информация. В конкретния случай не търсен коментар от структурите на ДНСК.
    Точна и вярна информация относно аварията е предоставена единствено чрез съобщения до медиите, публикувани на интернет страницата на ДНСК и МРРБ, в т.ч.и съобщение до медиите от 07.07.2015г., точно отразяващо обстоятелствата, защо заключенията, препоръките и констатациите по неодобрения протокол на ТЕК не могат да служат като безспорно установени факти и обстоятелства.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност