За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


 
  преписка № заповед № наименование на строежа и местонахождение предприети действия до момента дата на премахване /възлагателно писмо/
    РДНСК ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН
    РО НСК - СОФИЯ
1 СО-2825/10 ДК-02-ЮЗР-34/11.10.10г. "Двуетажна жилищна сграда", изпълнен в имот №2869, ул."23 Декември". Р-н Връбница,  гр. София  Договор №ФО-13-87/28.01.15г. възлагателно писмо 26.01.15г. - 30.01.15г.; удължена до 10.02.15г.; принудително премахнат на 10.02.15г. 
2 СО-2427/09 №РД-14-21/31.03.10г. "Едноетажна сграда-офис и склад", изпълнен в имот №2869, кв. 11/по натариален акт кв. 25/, по плана на м. "Малинова долина I, II, III, IV, V, VI част", гр. София  Договор №ФО-13-34/09.01.15г. възлагателно писмо 02.02.15г. - 11.02.15г.; премахнат принудително на 11.02.15г.
3 СО-2427/09 №РД-14-20/31.03.2010г. "Ограда", изпълнен по имотните граници  на имот №2869, кв. 1 и кв. 11 /по натариален акт кв. 25/, по плана на м. "Малинова долина I, II, III, IV, V, VI част", гр. София  Договор №ФО-13-33/09.01.15г. възлагателно писмо 02.02.15г. - 06.02.15г.; протокол от 05.02.15г. -премахнат доброволно 
4 СО-3010/05 РД-14-330/02.08.2007 "Промяна на покривна конструкция и надстройка на втори (тавански) етаж на съществуваща жилищна сграда"
УПИ V-12, кв.529, м.ГГЦ-Г-14, гр.София, ул.Чумерна 37
 Договор №ФО-13-340/17.07.2013г.  възлагателното писмо 18.02.15г. - 26.02.15г. 
5 СО-3466/10 ДК-02-ЮЗР-423/16.09.2011г. "Жилищна сграда", кв. Обеля, ул. "14-та" №5, район "Връбница" - СО Договор №ФО-13-155/23.10.2014г. възлагателното писмо 12.02.15г. - 17.02.15г.
6 СО-2822/14 ДК-02-ЮЗР-9/03.08.2010г. "Преградни стени между паркоместа 3,4,5 и при мазе към ателие 7 в подземния гараж на жилищна сграда", ул. "Руен" №18, гр. София Договор №ФО-13-101/03.02.2015г възлагателното писмо 12.02.15г.-27.02.15г.
7 СО-1668/12 ДК-02-ЮЗР-472/23.11.2012г. "Въздушни кабелни мрежи", находящи се върху северната фасада на блок 98, вх. А и Б, намиращ се в УПИ  I - за ОЖС и търговия", кв. 149, м. "Сухата река", по плана на гр. София Договор №ФО-13-166/10.02.2015г възлагателното писмо 23.02.15г.-27.02.15г.
8 СО-3324/14 ДК-02-ЮЗР-28/21.01.2012г. "Въздушни кабелни мрежи", находящи се в кв. "Бояна", м. "Гърдова глава" по плана на гр. София, ул. "Георги Слатински", район "Витоша" - СО Договор №ФО-13-165/10.02.2015г възлагателното писмо 23.02.15г.-27.02.15г.
9 СО-4239/09+СО-416/09 ДК-02-ЮЗР-496/23.11.2012г. "Кабелни мрежи по фасадите на бл. 1, вх. А-Г", ж. к. "Гевгелийски", гр. София, район "Илинден" - СО Договор №ФО-13-168/10.02.2015г възлагателното писмо 23.02.15г.-27.02.15г.
10 СО-4239/09+СО-416/09 ДК-02-ЮЗР-497/23.11.2012г. "Електронни съобщителни мрежи" по фасадите на бл. 2, вх. А-Г, ж. к. "Гевгелийски", гр. София, район "Илинден" - СО Договор №ФО-13-167/10.02.2015г възлагателното писмо 23.02.15г.-27.02.15г.
    РО НСК - СОФИЙСКА ОБЛАСТ
11 СФ-1702/05г. №ДК-02-СФ-165/17.12.2008г. "Двуетажна масивна жилищна сграда", реализиран в УПИ XXI-1580, кв. 123 по плана на гр. Ботевград  Договор №ФО-13-373/01.08.12г. възлагателно писмо 09.02.15г. - 20.02.15г. Спряно от АС София област 
12 СФ-3044/04г. №ДК-02-ЮЗР-389/19.11.2012г. "Масивна постройка - допълващо застрояване", реализиран в УПИ XV-363, VI-364, XIII-361, кв. 37, с. Доспей, общ. Самоков  Договор №ФО-13-117/05.02.15г. възлагателно писмо 12.02.15г. - 16.02.15г. 
    РО НСК - КЮСТЕНДИЛ
13 КН-2684/04г. РД-14-286/04.07.2005г. "Масивна едноетажна жилищна сграда и едноетажна пристройка към нея", изграден в УПИ XVIII-3499, кв. 260 по плана на гр.Дупница Договор №ФО-13-145/10.04.13г. възлагателно писмо 09.02.15г. - 20.02.15г.; Спряно от АС София град
14 Ю-144/02г. ДК-02-КН-31/05.12.2008г. "Ограда" изградена в улица с о. т. 90-281, пред УПИ ХХ-154, кв. 51 по плана на с. Крайници, община Дупница Договор №ФО-13-60/19.01.15г. възлагателно писмо 23.02.15г. - 27.02.15г. 
15 Ю-144/02г. ДК-02-КН-30/05.12.2008г. "Двуетажна постройка" изграден в улица с о. т. 90-281, пред УПИ ХХ-154, кв. 51 по плана на с. Крайници, община Дупница Договор №ФО-13-59/19.01.15г. възлагателно писмо 23.02.15г. - 27.02.15г. 
16 КН-1510/10г. ДК-02-ЮЗР-42/22.10.2010г. "Пристройка към едноетажна жилищна сграда /идентификатор 68789.20.109.4/ за обособяване на баня с тоалетна" изграден в УПИ I-за обществено хранене, кв. 181 по плана на гр. Дупница Договор №ФО-13-82/22.01.15г. възлагателно писмо 18.02.15г. - 20.02.15г. 
    РО НСК - БЛАГОЕВГРАД
17 БД-113/10г.+БД-2684/09г. ДК-02-ЮЗР-141/12.04.2012г. "Масивна ограда и стоманобетонова плоча", ведно с конструкция за асма, монтирана върху стоманобетоновата плоча, реализиран в УПИ VI-66, кв. 15 по плана на с. Мосомище, общ. Гоце Делчев Договор №ФО-13-236/09.12.14г. възлагателно писмо 02.02.15г. - 06.02.15г.; протокол от 02.02.15г. -  премахнат доброволно 
18 БД-3496/14 ДК-02-ЮЗР-292/20.09.2012г. "Масивна постройка"изграден в УПИ II, кв. 20 по плана на VII м. р., гр. Благоевград Договор №ФО-13-83/22.01.15г. възлагателно писмо 23.02.15г. - 27.02.15г. 
19 БД-327 ДК-02-БД-116/18.12.2009г. "Гараж" изграден в УПИ II, кв. 34 по плана на с. Слащен Договор №ФО-13-100/30.01.15г. възлагателно писмо  09.02.15г. - 13.02.15г. 
20 БД-1695/11 ДК-02-ЮЗР-284/04.07.2011г. "Въздушни електронни съобщителни мрежи", реализиран в район, заключен между улици "Братя Миладинови" /без хотел Ален мак/, "Митрополит Борис", "Христо Силянов" и река Бистрица, гр. Благоевград Договор №ФО-13-111/04.02.15г. възлагателно писмо   16.02.15г. - 10.03.15г. 
21 БД-1695/11 ДК-02-ЮЗР-502/07.11.2011г. "Въздушни електронни съобщителни мрежи", реализиран в район, заключен между улици северозапад - бул. "Св. Св. Кирил и Кетодий", североизток ул. "Братя Миладинови" и ул. "Крали Марко", югоизток и река Бистрица и югозапад - бул. "Димитър Солунски", гр. Благоевград Договор №ФО-13-111/04.02.15г. възлагателно писмо   16.02.15г. - 10.03.15г. 
22 БД-1695/11 ДК-02-ЮЗР-264/01.07.2011г. "Въздушни електронни съобщителни мрежи", реализиран в район, заключен между улици източно от ул. "Братя Миладинови", северно от ул. "Метрополит Борис" и ул. "Христо Силянов" и северозападно от река Бистрица, гр. Благоевград Договор №ФО-13-111/04.02.15г. възлагателно писмо   16.02.15г. - 10.03.15г. 
23 БД-1695/11 ДК-02-ЮЗР-413/07.09.2011г. "Въздушни електронни съобщителни мрежи", реализиран в район, заключен между улици: "Рила" и източно от ул. "Преслав",  гр. Благоевград Договор №ФО-13-111/04.02.15г. възлагателно писмо   16.02.15г. - 10.03.15г. 
24 БД-1695/11 ДК-02-ЮЗР-552/30.11.2011г. "Въздушни електронни съобщителни мрежи", реализиран в район, заключен между улици:  източно от ул. "Симеон Радев" и ул. "14-ти полк",  северно от ул. "Пейо Яворов", южно от ул. "Свобода", ул. "Делвинска" и ул. "Г. Андрейчин" и западно от ул. "Преслав", всичките от ж. к. "Еленова", гр. Благоевград Договор №ФО-13-111/04.02.15г. възлагателно писмо   16.02.15г. - 10.03.15г. 
25 БД-1695/11 ДК-02-ЮЗР-266/01.07.2011г. "Въздушни електронни съобщителни мрежи", реализиран в район, заключен между бул. "Св. Димитър Солунски", бул. " Св. Св. Кирил и Методий" и ул.  "Иван Михайлов",  гр. Благоевград Договор №ФО-13-111/04.02.15г. възлагателно писмо   16.02.15г. - 10.03.15г. 
26 БД-1695/11 ДК-02-ЮЗР-374/11.09.2011г. "Въздушни електронни съобщителни мрежи", реализиран в район, заключен между улици: ул. "Липа", "Балкан", "14-ти полк", "Джеймс Баучер" и река Бистрица,  гр. Благоевград Договор №ФО-13-111/04.02.15г. възлагателно писмо   16.02.15г. - 10.03.15г. 
27 БД-1695/12 ДК-02-ЮЗР-426/16.09.2011г. "Въздушни електронни съобщителни мрежи", реализиран в район, включващ ж. к. "Струмско", западно от ж. п. линия София - Кулата,  гр. Благоевград Договор №ФО-13-111/04.02.15г. възлагателно писмо   16.02.15г. - 10.03.15г. 
28 БД-1695/11 ДК-02-ЮЗР-433/26.09.2011г. "Въздушни електронни съобщителни мрежи", реализиран в район, включващ ж. к. "Струмско", източно от ж. п. линия София - Кулата,  гр. Благоевград Договор №ФО-13-111/04.02.15г. възлагателно писмо   16.02.15г. - 10.03.15г. 
29 БД-1695/11 ДК-02-ЮЗР-490/31.10.2011г. "Въздушни електронни съобщителни мрежи", реализиран в район, заключен между улици:  бул. "Димитър Солунски", ул. "Перелик", ул. "Симеон Радев" и ПГ по икономика "Иван Илиев", гр. Благоевград Договор №ФО-13-111/04.02.15г. възлагателно писмо   16.02.15г. - 10.03.15г. 
30 БД-1695/11 ДК-02-ЮЗР-441/04.10.2011г. "Въздушни електронни съобщителни мрежи", реализиран в район, заключен между улици:  ул. "Липа",  "Балкан", "14-ти полк", "Свобода", "Делвинска", "Георги Андрейчин" и ул. "Рила", гр. Благоевград Договор №ФО-13-111/04.02.15г. възлагателно писмо   16.02.15г. - 10.03.15г. 
31 БД-1695/11 ДК-02-ЮЗР-435/27.09.2011г. "Въздушни електронни съобщителни мрежи", реализиран в район, заключен между улици:  ул. "Георги Попов",  включително "Народна мебел", "Евтим Драганов", "Св. Димитър Солунски" и ул. "Климент Охридски",  гр. Благоевград Договор №ФО-13-111/04.02.15г. възлагателно писмо   16.02.15г. - 10.03.15г. 
32 БД-1695/11 ДК-02-ЮЗР-263/01.07.2011г. "Въздушни електронни съобщителни мрежи", реализиран в район, заключен между улици северно от ул. "Иван Михаилов" и западно от ул. "Братя Миладинови",  гр. Благоевград Договор №ФО-13-111/04.02.15г. възлагателно писмо   16.02.15г. - 10.03.15г. 
    РДНСК СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
    РО НСК - ЛОВЕЧ
33 ЛЧ-1146/13 ДК-02-СЗР-304/24.11.2011г. "Едноетажна постройка и навес", намиращ се в УПИ X-646, кв. 58, с. Черни Вит, община Тетевен, област Ловеч Договор №ФО-13-23/08.01.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г.- 27.02.15г. 
    РО НСК - МОНТАНА
34 М-4844/12 ДК-02-СЗР-137/25.09.2012г. "Вила /масивна тухлена постройка/", намиращ се в ПИ 003883, м. "Млаките", землището на с. Копиловци с ЕКАТТЕ 38488, община Георги Дамяново,  област Монтана Договор №ФО-13-24/08.01.2015г. възлагателно писмо  24.02.15г.- 06.03.15г. 
    РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
    РО НСК - ПАЗАРДЖИК
35 ПЗ-3130/10 ДК-02-ЮЦР-475/17.08.2011г. "Подпорна стена", в улица тупик, кв. 5,с.Нова Махала, община Батак. Договор №ФО-13-41/12.01.2015г. възлагателно писмо 16.02.15г. - 27.02.15г. 
36 ПЗ-3063/14 ДК-02-ЮЦР-429/23.11.2012г. "Масивна едноетажна жилищна сграда", УПИ ХVІІ-8323,8421,кв.403,гр.Велинград,област Пазарджик. Договор №ФО-13-39/12.01.2015г. възлагателно писмо 10.02.15г.- 13.02.15г. 
37 ПЗ-2761/13 ДК-02-ЮЦР-19/31.05.2010г. "Пристройка към съществуваща сграда", с.Драгиново, община Велинград. Договор №ФО-13-38/12.01.2015г. възлагателно писмо 03.02.15г.- 06.02.15г.; протокол приложение №4/03.02.2015г. -  принудително премахнат
38 ПЗ-2122/14 ДК-02-ЮЦР-121/27.04.2012г. "Едноетажно масивно жилище и подпорна стена",ПИ № 025108, м. "Агово",землище на гр. Пещера, област Пазарджик. Договор № ФО-13-55/14.01.2015г. възлагателно писмо 16.02.15г. - 20.02.15г.; Решение №54/04.02.2015г. на АС Пазарджик - нищожно възлагателно
39 ПЗ-2068/14 № ДК-02-ЮЦР-406/20.11.2012г.  "Покрита външна тераса-веранда", находящ се в УПИ Х-1407, кв. 110 по плана на гр. Септември, област Пазарджик. Договор №ФО-13-69/20.01.2015г. възлагателно писмо 04.02.15г. - 11.02.15г.
40 ПЗ-59/15 ДК-02-ЮЦР-06/18.03.2013г. "Едноетжана масивна постройка", УПИ ХІХ-419, кв. 438, гр.Пазарджик. Договор №ФО-13-73/20.01.2015г. възлагателно писмо 25.02.15г. - 27.02.15г.
41 ПЗ-37/15 ДК-02-ЮЦР-99/23.04.2012г. "Масивна тоалетна", УПИ ХІ-търговия и услуги, кв. 418 по плана на гр. Пазарджик. Договор №ФО-13-65/20.01.2015г. възлагателно писмо 23.02.15г. - 27.02.15г.
42 ПЗ-2659/10 ДК-02-ЮЦР-646/09.11.2011г. "Гараж № 1 със склад и гараж № 2", УПИ VІІ-44, кв. 23 по плана на с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик. Договор №ФО-13-69/20.01.2015г. възлагателно писмо 26.02.15г. - 27.02.15г.
43 ПЗ-1184/11 ДК-02-ЮЦР-120/29.08.2011г. "Пристройка към съществуваща жилищна сграда", УПИ V-343, кв. 190, гр.Пазарджик. договор № ФО-13-108/04.02.2015г. възлагателно писмо 17.02.15г.-20.02.15г.
    РО НСК - ХАСКОВО
44 Х-3123/13 ДК-02-ЮЦР-202/21.08.2012г. "Жилищна сграда", ПИ № 77195.726.31 по КК на гр.Хасково, ул."Акация" . Договор №ФО-13-53/14.01.2015г. възлагателно писмо от 05.02.15г. -13.02.15г. 
45 Х-3123/13 ДК-02-ЮЦР-203/21.08.2012г. "Жилищна сграда", ПИ № 77195.726.31 по КК на гр.Хасково, ул."Акация" . Договор №ФО-13-54/14.01.2015г. възлагателно писмо  05.02.15г. - 13.02.15г. 
46 Х-3123/13 ДК-02-ЮЦР-201/21.08.2012г. "Жилищна сграда", ПИ № 77195.726.31 по КК на гр.Хасково, ул."Акация"  Договор №ФО-13-52/14.01.2015г. възлагателно писмо  05.02.15г. - 13.02.15г. 
47 Х-2815/13 ДК-02-ЮЦР-49/25.02.2011г. "Жилищна сграда", ПИ № 77195.726.218 по КК на гр.Хасково, ул."Акация" 04/УПИ І-за ОЖС, кв.60 по плана на гр. Хасково Договор №ФО-13-72/20.01.2015г. възлaгателно писмо   16.02.15г. - 19.02.15г. 
48 Х-3128/14 ДК-02-ЮЦР-28/05.11.2010 "Жилищна сграда", ПИ 77195.730.205, м. Изгрев, по КК на гр. Хасково, Община Хасково Договор №ФО-13-71/20.01.2015г. възлагателно писмо 23.02.15г. - 26.02.15г. 
    РО НСК -СМОЛЯН
49 СМ-870/13  ДК-02-СМ-7/09.02.2010г. "Пристройка на втори етаж на жилищна сграда", изпълнен в УПИ ХLІV-1100,кв. 86 по плана на гр. Девин, област Смолян Договор №ФО-12-211/17.05.2013г. възлагателно писмо  10.02.15г. - 27.02.15г.
50 СМ-871/13  ДК-02-СМ-29/04.12.2009г. "Пристройка към съществуваща жилищна сграда-втори етаж(второ ниво)', изпълнен в УПИ VІІІ,кв. 48 по плана на гр. Девин, област Смолян Договор №ФО-12-215/17.05.2013г. възлагателно писмо  10.02.15г. - 27.02.15г.; 
51 СМ-386/08 ДК-02-ЮЦР-571/12.09.2011г. "Пристройка на два етажа с външно стълбище", ПИ № 257, кв. 121, гр. Девин, кв. Настан. Договор №ФО-13-68/20.01.2015г. възлагателно писмо 10.02.15г. - 27.02.15г.
52 СМ-2127/14 ДК-02-ЮЦР-410/22.11.2012г. "Едноетажна постройка-вила", ПИ № 135349 по КВС на с. Орехово, община Чепеларе. Договор №ФО-13-106/04.02.2015г. възлагателно писмо 23.02.15г. - 27.02.15г.
53 СМ-869/13  ДК-02-СМ-25/14.07.2009г. "Ограда", ПИ пл. № 772, в УПИ 772 и улица, кв. 89, гр. Неделино. Договор №ФО-13-150/12.04.2015г.   възлагателно писмо 20.01.15г. - 22.01.15г.;  спряно изпълнение,  Решение за потвърждаване на възлагателното писмо; Насрочено изпълнение    18.02.15г. - 20.02.15г.
    РО НСК -ПЛОВДИВ
54 ПД-34/15+ПД-952/08 ДК-02-04/14.01.2009г. "Масивна ограда", УПИ VII-133, кв.440/нов/по плана на кв."Зеленчукова борса", гр.Пловдив Договор №ФО-13-63/20.01.2015г. възлагателно писмо  03.02.15г. - 13.02.15г.
55 ПД-34/15+ПД-952/08 ДК-02-03/14.01.2009г. "Стопанска постройка", УПИ VII-133, кв.440/нов/по плана на кв."Зеленчукова борса", гр.Пловдив Договор №ФО-13-62/20.01.2015г. възлагателно писмо 03.02.15г. - 13.02.15г.
56 ПД-34/15+ПД-952/08 ДК-02-02/14.012.2009г. "Стопанска постройка", УПИ VII-133, кв.440/нов/по плана на кв."Зеленчукова борса", гр.Пловдив Договор №ФО-13-61/20.01.2015г. възлагателно писмо 03.02.15г. - 13.02.15г.
57 ПД-35/15 ДК-02-ЮЦР-39/27.01.2011г "Надстройка на съществуваща сграда от допълващо застрояване", УПИ VII-1472, кв.233 по плана на гр.Асеновград Договор №ФО-13-64/20.01.2015г. възлагателно писмо 16.02.15 - 20.02.15г.; 
58 ПД-2395/10 ДК-02-ЮЦР-05/16.01.2012г. "Магазин за хранителни стоки", УПИ № 439, кв. 80, гр.Хисаря. Договор №ФО-13-76/20.01.2015г. възлагателно писмо 16.02.15г. - 27.02.15г.
59 ПД-2199/13 ДК-02-ЮЦР-415/
07.07.2011
"Масивна едноетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда и масивна второстепенна постройка",гр. Стамболийски, обл. Пловдив  Договор №ФО-13-94/28.01.2015г. възлагателно писмо 16.02.15г. - 20.02.15г.; 
60 ПД-304/15 ДК-02-ЮЦР-311/01.11.2012г.  „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по фасадите на сградите и между стълбове по уличното осветление по ул. „Никола Обретенов” и ул. „Войнишка Слава”, ЖК. „Освобождение - Гео Милев, гр. Пловдив.  Договор №ФО-13-121/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
61 ПД-304/16  ДК-02-ЮЦР-312/01.11.2012г.  „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по фасадите на сградите и между стълбове по уличното осветление по ул. „Георги Измирлиев” и ул. „Войнишка Слава”, кв. „Младежки хълм”, гр. Пловдив.  Договор №ФО-13-122/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
62 ПД-304/17 ДК-02-ЮЦР-313/01.11.2012г. „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по фасадите на сградите и между стълбове по уличното осветление по ул. „Тракия”, ул. „Филип Македонски”, ул. „Кавала” и ул. „Хан Кардам”, кв. „Триъгълника”, гр. Пловдив.  Договор №ФО-13-123/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
63 ПД-304/18  ДК-02-ЮЦР-314/01.11.2012г.  „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по фасадите на сградите и между стълбове по уличното осветление по бул. „Христо Ботев” от №120 до №142, Трета градска част, гр. Пловдив.  Договор №ФО-13-124/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
64 ПД-304/19 ДК-02-ЮЦР-315/01.11.2012г. „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по фасадите на сградите и между тях по ул. „Бетовен”, ул. „Софроний Врачански” и ул. „Св. Климент”, Централна градска част, гр. Пловдив.  Договор №ФО-13-125/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
65 ПД-304/20  ДК-02-ЮЦР-316/01.11.2012г.   „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по фасадите на сградите и между тях по ул. „Опълченска”, ул. „Никола Палаузов” и ул. „Петко Каравелов”, Централна градска част, гр. Пловдив.  Договор №ФО-13-126/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
66 ПД-304/21  ДК-02-ЮЦР-317/01.11.2012г. „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по фасадите на сградите и между тях по ул. „Княз Богориди”, ул. „Йоаким Груев” и ул. „Братя Пулиеви”, кв. „Капана”, Централна градска част, гр. Пловдив.  Договор №ФО-13-127/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
67 ПД-304/22  ДК-02-ЮЦР-318/01.11.2012г.   „Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, находящ се по фасадите на сградите и между тях по ул. „Георги Бенковски”, ул. „Христо Дюкмеджиев”, ул. „Фредерик Жолио Кюри” и ул. „Стефан Веркович”, кв. „Капана”, Централна градска част, гр. Пловдив.  Договор №ФО-13-128/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
68 ПД-304/23 ДК-02-ЮЦР-493/
17.08.2011
Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства свързани с функционирането им по улици публична общинска собственост, Район Южен, гр. Пловдив  Договор №ФО-13-145/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
69 ПД-304/24 ДК-02-ЮЦР-494/
17.08.2011
Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства свързани с функционирането им по улици публична общинска собственост, Район Южен, гр. Пловдив  Договор №ФО-13-146/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
70 ПД-304/25 ДК-02-ЮЦР-495/
17.08.2011
Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства свързани с функционирането им по улици публична общинска собственост, Район Южен, гр. Пловдив  Договор №ФО-13-151/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
71 ПД-304/26 ДК-02-ЮЦР-496/
17.08.2011
Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства свързани с функционирането им по улици публична общинска собственост, Район Южен, гр. Пловдив  Договор №ФО-13-152/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
72 ПД-304/27 ДК-02-ЮЦР-497/
17.08.2011
Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства свързани с функционирането им по улици публична общинска собственост, Район Южен, гр. Пловдив  Договор №ФО-13-150/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
73 ПД-304/28 ДК-02-ЮЦР-498/
17.08.2011
Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства свързани с функционирането им по улици публична общинска собственост, Район Южен, гр. Пловдив  Договор №ФО-13-149/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
74 ПД-304/29 ДК-02-ЮЦР-499/
17.08.2011
Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства свързани с функционирането им по улици публична общинска собственост, Район Южен, гр. Пловдив  Договор №ФО-13-148/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
75 ПД-304/30 ДК-02-ЮЦР-500/
17.08.2011
Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства свързани с функционирането им по улици публична общинска собственост, Район Южен, гр. Пловдив  Договор №ФО-13-147/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
76 ПД-304/31 ДК-02-ЮЦР-501/
17.08.2011
Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства свързани с функционирането им по улици публична общинска собственост, Район Южен, гр. Пловдив  Договор №ФО-13-159/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
77 ПД-304/32 ДК-02-ЮЦР-502/
17.08.2011
Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства свързани с функционирането им по улици публична общинска собственост, Район Южен, гр. Пловдив  Договор №ФО-13-158/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
78 ПД-304/33 ДК-02-ЮЦР-503/
17.08.2011
Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства свързани с функционирането им по улици публична общинска собственост, Район Южен, гр. Пловдив  Договор №ФО-13-157/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
79 ПД-304/34 ДК-02-ЮЦР-504/
17.08.2011
Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства свързани с функционирането им по улици публична общинска собственост, Район Южен, гр. Пловдив  Договор №ФО-13-156/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
80 ПД-304/35 ДК-02-ЮЦР-505/
17.08.2011
Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства свързани с функционирането им по улици публична общинска собственост, Район Южен, гр. Пловдив  Договор №ФО-13-155/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
81 ПД-304/36 ДК-02-ЮЦР-506/
17.08.2011
Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства свързани с функционирането им по улици публична общинска собственост, Район Южен, гр. Пловдив  Договор №ФО-13-154/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
82 ПД-304/37 ДК-02-ЮЦР-507/
17.08.2011
Въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства свързани с функционирането им по улици публична общинска собственост, Район Южен, гр. Пловдив  Договор №ФО-13-153/09.02.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г. - 13.03.15г.
    РО НСК -КЪРДЖАЛИ
83 КЛ-72/14 ДК-02-ЮЦР-140/
14.04.2011г.
"Вилна сграда" в ПИ 000065 - общински остатък, на брега на яз. Студен кладенец, землище с. Седловина, местност "Железни врата, община Кърджали Договор №ФО-13-74/20.01.2015г. възлагателно писмо 06.02.15г. - 23.02.15г.
84 КЛ-60/15 ДК-02-ЮЦР-251/
20.05.2011г.
"Масивна външна тоалетна", ПИ 000001, изк. водна площ яз. Кърджали, землище с Тополчане с ЕКАТТЕ 72802, община Кърджали Договор №ФО-13-67/20.01.2015г. възлагателно писмо 09.02.15г. - 13.02.15г.
85 КЛ-2446/14  ДК-02-ЮЦР-239/
05.10.2012.
"Преустройство и промяна на предназначението на тавански помещения № 1 и №2 в жилище и приобщаване на част от коридора към него", бул. "Тракия" №3, вх.Б, гр.Кърджали Договор №ФО-13-70/20.01.2015г. възлагателно писмо 09.02.15г. - 13.02.15г. 
86 КЛ-246/14 ДК-02-ЮЦР-120/12.04.2011г. "Бетонова площадка за вилна сграда",ПИ № 018177, м."Балък ичи", с.Гняздово Договор №ФО-13-160/09.02.2015г. възлагателно писмо 26.02.15г. - 06.03.15г.
87 КЛ-247/14 ДК-02-ЮЦР-203/21.04.2011г. "Укрепителна стена",в чашката на яз."Кърджали", изкл.водна площ, с.Брош,Зона 24А, зона 24А-над яз.Кърджали. Договор №ФО-13-161/09.02.2015г. възлагателно писмо 26.02.15г. - 06.03.15г.
    РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН
    РО НСК - ДОБРИЧ
88 Д-503/06 ДК-02-СИР-51/14.03.11г "Кафе-маркет", находящ се в  УПИ I, кв.119 по плана на  гр. Балчик и част от тротоара на ул. "Приморска", гр. Балчик Договор №ФО-13-58/19.01.2015г. възлагателно писмо 09.02.15г. - 13.02.15г.
    РО НСК - ВАРНА
89 ВН-548/14 ДК-02-СИР-183/11.08.11г "Надстройка на мансарден етаж върху източната поливина на едноетажна сграда", в  УПИ I-36, кв.34 по плана на 16 м. р. -север, гр. Варна Договор №ФО-13-92/28.01.2015г. възлагателно писмо 11.02.15г. - 13.02.15г.
    РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
    РО НСК - СТАРА ЗАГОРА
90 СЗ-82/13 ДК-02-ЮИР-176/28.09.2011г. "Водонапорна кула", в ПИ 505.169, м. Юнаците, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора  Договор №ФО-13-95/28.01.2015г. възлагателно писмо  19.02.15г.-24.02.15г.
91 СЗ-4139/13 ДК-02-ЮИР-228/18.10.2012г. "Масивна едноетажна сграда", находящ се в новообразуван имот №301.281 и частично в имот №301.111, м. Седми километър, гр. Стара Загора  Договор №ФО-13-96/28.01.2015г. възлагателно писмо  16.02.15г.-20.02.15г.
92 СЗ-1958/12 ДК-02-ЮИР-42/19.03.2011г. "Вилна сграда с гараж" находящ се в ПИ №144016 по плана за земеразделяне на землище с. Дунавци, м. "Дебел дял", общ. Казанлък, обл. Стара Загора  Договор №ФО-13-97/29.01.2015г. възлагателно писмо  12.02.15г.-20.02.15г.; С определение №30/09.02.15г. се спира изпълнението
93 СЗ-916/12 ДК-02-ЮИР-68/06.04.2012г. "Надстройка и пристройка на сграда" с кадастрален №267, находящ се в УПИ XIII-266 и УПИ XIV-268, кв. 10 по плана на с. Мусачево, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора  Договор №ФО-13-90/28.01.2015г. възлагателно писмо  23.02.15г.-27.02.15г.
    РО НСК - БУРГАС
94 БС-2714/14 ДК-02-ЮИР-206/10.08.2012г. "Едноетажна масивна сграда", под 1 по схема "Бетонов път-канали", м.Ченгене скеле, землището на гр.Бургас  Договор №ФО-13-93/28.01.2015г. възлагателно писмо  12.02.15г.-27.02.15г.; удължен срок до 30.04.15г.
95 БС-1553/07 ДК-02-БС-57/11.04.2008г. "Едноетажна масивна сграда",  м. Хаджи Али Дере, землището на гр.Созопол   констативен протокол №8-557/03.02.15г. - доброволно премахнат
    РО НСК - СЛИВЕН
96 СЛ-1923/12 ДК-02-ЮИР-33/22.02.2011г. "Жилищна сграда", кв.Ново село", гр.Сливен  Договор №ФО-13-91/28.01.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г.-20.02.15г.
    РДНСК СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
    РО НСК - РУСЕ
97 РС-5017/11 ДК-02-СЦР-26/27.03.2012г. "Реконструкция на жилищна сграда", находящ се в ПИ №5047 кв.44, с идентификатор 63427.2.5047 по плана на гр. Русе, община Русе, област Русе  Договор №ФО-13-88/28.01.2015г. възлагателно писмо  11.02.15г.-17.02.15г.
    РО НСК - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
98 ВТ-3798/13 ДК-02-СЦР-08/19.03.2011г. "Двуетажна сграда", с. Горско Косово  Договор №ФО-13-89/28.01.2015г. възлагателно писмо 12.02.15г.-27.02.15г.
    РО НСК - СИЛИСТРА
99 СС-1646/13 ДК-02-СЦР-165/23.11.2012г. "Ограда", с. Златоклас, община Дулово  Договор №ФО-13-112/05.02.2015г. възлагателно писмо 17.02.15г.-20.02.15г.
100 СС-1646/13 ДК-02-СЦР-164/23.11.2012г. "Стопанска сграда", с. Златоклас, община Дулово  Договор №ФО-13-113/05.02.2015г. възлагателно писмо 17.02.15г.-20.02.15г.
101 СС-58/15 ДК-02-СЦР-88/13.08.2012г. "Гараж", гр. Дулово  Договор №ФО-13-116/05.02.2015г. възлагателно писмо 19.02.15г.-24.02.15г.
102 СС-58/15 ДК-02-СЦР-89/13.08.2012г. "Ограда", гр. Дулово  Договор №ФО-13-48/13.01.2015г. възлагателно писмо 19.02.15г.-24.02.15г.
103 СС-1867/12 ДК-02-СЦР-97/30.08.2012г. "Стопанска сграда за отглеждане на животни", с. Калипетрово, ул. "Рашо Блъсков" 12, общ. Силистра  Договор №ФО-13-49/13.01.2015г. възлагателно писмо 12.02.15г.-17.02.15г.
    РО НСК - ГАБРОВО
104 ГБ-118/15 ДК-02-СЦР-146/20.11.2012г. "Пристройка към 2 етаж на съществуваша жилишна сграда", гр. Габрово  Договор №ФО-13-109/04.02.2015г. възлагателно писмо 16.02.15г.-20.02.15г.
    РО НСК - РАЗГРАД
105 РЗ-3782/12 ДК-02-СЦР-106/18.10.2012г. "Стопанска постройка", гр. Разград  Договор №ФО-13-110/04.02.2015г. възлагателно писмо 16.02.15г.-24.02.15г.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност