За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


28.10.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ № ДК-05-2701

ДО Т. З. Н.
гр. София, ул. „Иван Сусанин“ №43

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Жилищна сграда “, находящ се в гр. Варна, УПИ III -10, 11, кв. 388, по плана на 10 м.р-н с административен адрес: гр. Варна, пл.“Лаврентий “ №33, ул.“Тодор Шишков“ №9 е издадена заповед № ДК-10-СИР-08/10.04.2018г., на осн. чл.216, ал.5 от ЗУТ
    Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в Регионална дирекция за национален строителен контрол - гр. София, ул. „Алабин“ № 35, ет. 3
    Възражения срещу заповедта могат да бъдат подавани в 7 - дневен срок, считано от датата на залепяне на настоящото съобщение пред Регионална дирекция за национален строителен контрол - гр. София, ул. „Алабин“ № 35, партер деловодство.
   
    Настоящето съобщение беше залепено на адрес: гр. София, ул. „Иван Сусанин“ №43, на 16.10.2019г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.2, изречение 2 от Д.Р. на ЗУТ.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност