За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


27.5.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № ДК-02-СЗР-163 / 16.05.2013 г.

ДО НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх. № ВР - 890-03-438 / 14.05.2013 г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на Заповед № ДК - 02 - СЗР - 163 / 12.11.2012г. на Началника на РДНСК - СЗР за премахване на незаконен строеж: „Въздушни кабелни мрежи” по ул. „Климент Охридски”, находящ се в гр. Враца, административен адрес ул. „Климент Охридски” е възложено на „ИМ-Строй” ООД, гр. Враца, съгласно сключен договор № ФО-13-191 / 29.04.2013 г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши от 10,30 часа 29.05.2013 г. до 17,30 часа 06.06.2013г.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност