За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


3.6.2013 г.

Съобщение № С6-1090-01-743/03.06.2013г.

до: Милка Иванова Есакия
с.Войняговци, ул.”Вършец”№ 4

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№ СО-3540-03-750/ 27.05.2013г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-СО-52/ 12.09.2007г. за премахване на незаконен строеж: „Масивна постройка, ползвана за склад на отоплителни материали”, находящ се в УПИ п.VIII, кв.4, по плана на с.Войняговци, с административен адрес: с.Войняговци, Район „Нови Искър”- СО, ул.”Вършец”№ 4 е възложено на „Неострой Инженеринг” ООД, съгласно сключен договор № ФО-13-201/ 13.05.2013г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,00 часа на 13.06.2013г. до 17,30 часа на 18.06.2013г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в РО ”НСК” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул. “Алабин” № 35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност