За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


31.7.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № С4-1186- 02-396/ 26.07.2013г.

ДО: ТРЕНЧО ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
Гр.София, ул.”Староселска”№ 33
Гр.София, ж.к.”Орландовци”, ул.”Русалка”№ 18
Гр.София, Р-н „Сердика”- СО, тротоара до входа на католически
гробища

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№ СО-612-05-429/ 22.07.2013г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-СО-97/ 02.11.2007г. за премахване на незаконен строеж: „Масивен павилион”, находящ се на тротоара до входа на католически гробища, Район „Сердика”- СО, гр.София е възложено на „Атлас- Р” ЕООД, съгласно сключен договор № ФО-13-338/ 16.07.2013г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,00 часа на 12.08.2013г. до 17,30 часа на 13.08.2013г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в РО ”НСК” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул. “Алабин” № 35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност