За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


15.3.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ № С12-1207-00-470/10.03.2016г.

ДО ”БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 2006 МГ” ООД
ЕИК 175068023, със седалище и адрес на управление
бул. ’’Ситняково” №23, ап.319, гр. София
с управител Георги Костадинов Люцканов


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност