За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


4.12.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ № П-2675

ДО: НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ
че за строеж: „Рампа на западната фасада, врата на северната фасада и прозорец на южната фасада на Супермаркет „Слънчеви лъчи“, част от жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи“, в УПИ IV-1881, кв.37-нов, по плана на кв. „Въстанически-юг“, с адм. адрес: бул. „Никола Вапцаров“ №23, гр. Пловдив

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Рампа на западната фасада, врата на северната фасада и прозорец на южната фасада на Супермаркет „Слънчеви лъчи“, част от жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи“, в УПИ IV-1881, кв.37-нов, по плана на кв. „Въстанически-юг“, с адм. адрес: бул. „Никола Вапцаров“ №23, гр. Пловдив е съставен Констативен акт №26/19.11.2015г., за започване на административно производство по реда на чл.225 от ЗУТ за премахване.
   
    Със съдържанието на Констативен акт №26/19.11.2015г. може да се запознаете в РО НСК Пловдив при РДНСК Южен централен район с адрес: ул. „Цанко Дюстабанов“ №47, гр. Пловдив.
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност