За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


23.10.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ №С12-1138-05-163/02.10.2012г.

ДО: ГРЕТА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА
ГР.СОФИЯ, БУЛ.“ВИТОША”, БЛ.91, ВХ.1, ЕТ.1, АП.3

    Уведомяваме Ви, че за строеж “Ресторант - бирария”, находящ се в УПИ XV-513, кв.13Б, м.“кв.Бояна” по плана на гр.София, с административен адрес гр.София, пл.“Сборище” №5, район “Витоша” - СО, от Началника на Регионален отдел “Национален строителен контрол” /РО “НСК”/ София при РДНСК - Югозападен район е издадена Заповед №ДК-19-С-411/31.08.2012г. за забрана ползването му.
    Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в РО “НСК” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул.“Алабин” №35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
    Жалби срещу заповедта могат да бъдат подавани в 14-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението на интернет страницата на ДНСК, чрез Началника на РО “НСК” София пред Административен съд София - град.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност