За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


11.4.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № Вр-1/02.04.2013г.

ДО Митко Георгиев Цондашки
ЖСК „Балкан-2,3,4”, гр.Мездра
УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ №30

    Уведомяваме Ви, че от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Севeрозападен район ( РДНСК - СЗР ) е издадена Заповед № ДК-10-СЗР-4 / 05.03.2013г. по реда на чл. 216, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с която е оставен в сила отказа на гл. архитект на Община Мездра за издаване на заповед за допълване на Разрешение за строеж №113/06.05.1994г. за строеж „ЖСК Балкан-2,3,4”, гр. Мездра, находящ се в у.п.и. І-837, кв.42, с административен адрес ул.“Любен Каравелов“№30.
    Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в РО „НСК“- Враца към РДНСК- Северозападен район - гр. Враца, ул. ”Христо Ботев” № 46, ет. ІV.
   
    Жалби срещу Заповедта могат да бъдат подавани в 14 -дневен срок, считано от датата на публикуване, чрез РО „НСК“- Враца до Административен съд Враца.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност