За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


11.2.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №ДК-17-12/2013г.

ДО: НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх.№ПД-4850-00-936/07.02.2013г. на Началника на ДНСК е възложено принудително изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЦР-650/09.11.2011г., издадена от Началник РДНСК - Южен централен район за премахване на строеж „Масивна тоалетна”, находящ се в коритото на р.Въча, землище на гр. Кричим, Община Кричим, Област Пловдив, като премахването на строежа следва да се извърши в периода от 10.30 часа на 14.02.2013г. до 17.00 часа на 15.02.2013г.
    Със съдържанието на писмото може да се запознаете в РО „НСК” Пловдив при РДНСК Южен централен район, с адрес гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов” №47.
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност