За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.3.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № ОН 691-1 / 2013г.

до ГЕОРГИ ИВАНОВ ЩЕРЕВ
ул.”Св.Св. Кирил и Методий”№6, гр.Свети Влас, община Несебър

    Уведомяваме Ви, че от длъжностни лица при Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РОНСК/ - Бургас към РДНСК - Югоизточен район / РДНСК - ЮИР/, са съставени Констативен акт № 179 / 09.08.2012г. и Констативен акт № 179 / 09.08.2012г., с който е установен незаконен строеж „Надстройка над четириетажна жилищна сграда с тавански етаж - близнак”, находящ се в УПИ І-475, кв.31 по плана на гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас.
    Екземпляр от същите може да получите в РОНСК - Бургас при РДНСК-ЮИР гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” №120.
    Възражения срещу съставените констативни актове могат да бъдат подавани в РОНСК - Бургас в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на ДНСК .
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност