За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


5.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № ЮИР-Б-722

ДО ПЕТЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
УЛ. „СЕПТЕМВРИЙСКА” №21, КВ. САРАФОВО, ГР.БУРГАС

    Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпила жалба от Николай Петков Георгиев от гр.Бургас срещу издадено Разрешение за строеж № И-64/15.12.2010г. за „Заведение за обществено хранене - тип кафе-бар - преустройство на магазин №1 в партера на жилищна сграда“ с местонахождение УПИ II-570, кв. 51 по плана на кв. Сарафово, гр.Бургас, е постановена Заповед № ДК-10-ЮИР-102/10.11.2011г. на Началник РДНСК ЮИР РДНСК.
    Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в РДНСК ЮИР на адрес: гр.Бургас, бул.”Стефан Стамболов” №120, ет.5.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност