За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


4.12.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ №156/28.11.2012 г.

ДО: БОЖИДАР АТАНАСОВ БОЖИДАРОВ
БУЛ. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” БЛ.49, АП.30, ГР. ВАРНА
ДО: НАТАЛИЯ АТАНАСОВА БОЖИДАРОВА
БУЛ. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” БЛ.49, АП.30, ГР. ВАРНА

    Уведомяваме Ви, че за строеж “Двуетажна жилищна сграда”, находящ се в НУПИ №1528а, кв.179 по плана на с.о. „Траката”, гр. Варна е получено възлагателно писмо изх.№ВН-1771-10-915/19.11.2012 г. на Началник на ДНСК за принудително изпълнение на Заповед №РД-14-59/14.02.2007 г. на Зам. Началник ДНСК- с начало - 07.12.2012 г. - 10.00 часа.
    Със съдържанието на писмото може да се запознаете в РО „НСК”- Варна при Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Североизточен район, бул. “Цар Освободител” №76-Г.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност