За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


5.3.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 18 / 05.03.2013г.

ДО: Иван Славов Киров
Собственик на ЕТ „ СЕ ЛА ВИ - Иван Киров”
Местност „Свети Никола“,№602А, гр.. Варна

    Уведомяваме Ви, че за принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-СИР-55/06.04.2012г. на Началника на РДНСК - Североизточен район за принудителното премахване на незаконен строеж: „ Едноетажна постройка - Ресторант „ БУНАТА” ( Шатрата ) изпълнен върху част от територията на морски плаж „ Буните”, срещу буна 103, гр.Варна, с възлагателно писмо изх. № ВН-270-01-502/ 28.02.2013г. на ДНСК е разпоредено изпълнението на премахването на незаконният строеж да се извърши от 10.00 часа на 06.03.2013г. до 17.30 часа на 15.03.2013г.
    За начало на принудителното премахване по реда на Наредба №13/2001г. е определена дата 06.03.2013г. - 10.00 часа.
    Със съдържанието на Възлагателното писмо може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Варна при РДНСК - СИР - гр.Варна, бул. „Цар Освободител” №76Г, ет.7 ст.719.
    Настоящото съобщение беше залепено на входната врата на строежа „Едноетажна постройка - Ресторант „ БУНАТА” ( Шатрата ) изпълнен върху част от територията на морски плаж „ Буните”, срещу буна 103, гр.Варна и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на параграф 4 от ДР на ЗУТ - на 05.03.2013г.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност