За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


4.12.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ №С12-951-05-997/23.11.2012г.

ДО ИВАН ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕС
БУЛ.“ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” №96, ГР.СОФИЯ

    Уведомяваме Ви, че за строеж “Преустройство на избени помещения в магазин за GSM”, находящ се в УПИ II-14, кв.355 по плана на гр.София, м.“Зона Г-Център”, с административен адрес гр.София, бул.“Патриарх Евтимий” ” №96, район “Триадица”, Началника на регионален отдел “Национален строителен контрол” /РО “НСК”/ София при РДНСК - Югозападен район е издадена Заповед №ДК-19-С-435/0.11.2011г. за забрана ползването му.
    Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в регионален отдел “НСК” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул.“Алабин” №35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
    Жалби срещу заповедта могат да бъдат подавани в 14-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението на интернет страницата на ДНСК, чрез Началника на регионален отдел “НСК” София пред Административен съд София - град.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност