За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № С6-221-05-852 / 16.11.2012г.

ДО: ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
гр.София, ж.к. „Стрелбище”, бул.”Гоце Делчев”, бл.27, вх.Е, , ет.7, ап.101

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№ СО-2361-10-692/12.11.2012г. на Началника на ДНСК за принудително изпълнение на влязла в сила Заповед №ДК-02-СО-135/06.11.2007г, издадена от Началника на Столична РДНСК за премахване на незаконен строеж: „Бунгало - Алпийски тип”, находящ се поземлен имот в ПИ №277, к.л. №Г-22-12-Г, м. ”Ренов дол”, землище на яз.”Искър”, район „Панчарево”-СО, е възложено на „БАЛКАНСКИ 2000” ООД, съгласно сключен договор №РД-627-07-394/29.10.2012г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши от 10.30 ч. на 26.11.2012г. до 17.30 ч. на 29.11.2012г.
    Със съдържанието на Възлагателното писмо може да се запознаете в РО „НСК” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул. „Алабин” №35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност