За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


18.10.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № Вр - 27 / 05.10.2012г.

ДО МАЯ ВЕЛКОВА НЮМАН
ул. “СТОЯН КЯЛЪЧЕВ” № 20, АП.5, гр. ВРАЦА

    Уведомяваме Ви, че от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Северозападен район (РДНСК - СЗР) е издадена Заповед №ДК-10-СЗР-24 от 30.08.2012г., с която е отхвърлена като недупостима жалбата на Снежана Генова Георгиева срещу Разрешение за строеж №192/14.06.2012г., издадено от гл. архитект на Община Враца за строеж „Преустройство на част от покрива на жилищна сграда“, находящ се в у.п.и.І, кв.13, ЦГЧ гр. Враца, с административен адрес ул. „Стоян Кялъчев“ №20.
    Със съдържанието на Заповедта можете да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” (РО ”НСК”) - Враца към Регионална дирекция за национален строителен контрол - Северозападен район, ул.”Христо Ботев” № 46, ет. 4.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност