За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.7.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № ДК-02-СЗР-287 / 01.07.2013 г.

ДО ГЕРГАНА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
УЛ. СПОРТНА №43, ГР. ВРАЦА

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх. № ВР - 3098-04-461 / 19.06.2013 г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на Заповед № ДК - 02 - СЗР - 287 / 21.10.2011г. на Началника на РДНСК - СЗР за премахване на незаконен строеж: “Краварник”, находящ се в поземлен имот (п.и.) № 159115, землището на с. Долна Кремена, общ. Мездра е възложено на „БКС-Враца” ЕООД, гр. Враца, съгласно сключен договор № ФО-13-263 / 06.06.2013 г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши от 11,30 часа на 10.07.2013 г. до 17,30 часа 17.07.2013г.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност