За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № СФ9-32

ДО ХРИСТО КОНСТАНТИНОВ САПАРЕВСКИ
УЛ.”БУЛАИР” №67
ГР.САМОКОВ

    Уведомявам Ви, че във връзка с влезли в сила Заповеди №ДК-02-Сф-119/29.07.2009г. и № ДК-02-Сф-120/29.07.2009г. за премахване на незаконни строежи: „Масивна надстройка над навес с входно антре и стълбище” и „Масивна сграда - битова постройка”, реализирани в УПИ I за ТПК”М. Дашин”, кв.235 по плана на гр.Самоков, община Самоков, Софийска област, с административен адрес: гр.Самоков, ул.”Булаир” №67, до извършителя Христо Константинов Сапаревски са изпратени писма изх.№Сф-3140-09-877/12.10.2012г. и № Сф-3140-09-876/12.10.2012г. на Началника на ДНСК с определена начална дата 22.11.2012г. и час 10.30ч за принудително изпълнение на Заповеди №ДК-02-Сф-119/29.07.2009г. и № ДК-02-Сф-120/29.07.2009г.
    Със съдържанието на писма изх.№Сф-3140-09-877/12.10.2012г. и № Сф-3140-09-876/12.10.2012г. на Началника на ДНСК може да се запознаете в РО”НСК” София област при РДНСК Югозападен район, адрес ул”Алабин” №35, гр.София.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност