За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № С5-775-05-855/16.11.2012г.

ДО: АНГЕЛ БОРИСОВ КЛИСУРСКИ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
ГР.СОФИЯ, УЛ.„МАРАГИДИК” № 27

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№ СО-1968-10-685/ 12.11.2012г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на Заповед № РД-14-1009/ 15.05.2006г. за премахване на незаконен строеж: „Реконструкция на съществуваща жилищна сграда- източен и западен близнаци”, находящ се в УПИ XII- 378, кв.190, по плана на м.”Подуяне- Редута”, с административен адрес гр.София, ул.”Марагидик” № 27 е възложено на „Атлас- Р” ЕООД, съгласно сключен договор № ФО-13-553/ 22.10.2012г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,00 часа на 20.11.2012г. до 17,30 часа на 06.12.2012г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в РО ”НСК” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул. “Алабин” № 35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност