За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


9.8.2013 г.

Съобщение № С5-267-02-501/05.08.2013 г.

до: Борислав Миланов Рашевски
ул.”Хайдушка гора” № 147, ап.7 гр.София

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№ СО-2216-05-739/31.07.2013 г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на Заповед № РД-14-014/09.01.2006 г. за премахване на незаконен строеж: ”Приобщаване на част от стълбищна площадка към ап.7”, находящ се в УПИ V-151, кв.114, м.”Красно село-Стрелбище”, с административен адрес : гр.София, ул.”Хайдушка гора” № 147, е възложено на “АЙ ТИ ЕМ-ЕМ ” ЕООД, съгласно сключен договор № ФО-13-380/26.07.2013 г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,00 часа на 07.08.2013 г. до 17,30 часа на 15.08.2013 г.
    Със съдържанието на възлагателното писмо можете да се запознаете в Регионален отдел “Национален строителен контрол” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул.“Алабин” №35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност