За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


15.8.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №С4-1594-02-594/14.08.2013г.

ДО МИХАИЛ ПЕТРОВ РУКОВ
ГР.СОФИЯ, Ж.К.“ХАДЖИ ДИМИТЪР”, БЛ.87, ВХ.Б, ЕТ.9, АП.71
МИХАИЛ ПЕТРОВ РУКОВ
ГР.СОФИЯ, УЛ.“ХЕМУС” №3

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№СО-1053-05-960/07.08.2013г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на влязла в сила Заповед №ДК-02-ЮЗР-213/08.06.2011г. за премахване на незаконен строеж “Преустройство на мазе в ателие за шевни машини”, находящ се в жилищната сграда в УПИ IV, кв.14 по плана на гр.София, м.“Гео Милев”, с административен адрес гр.София, район “Слатина” - СО, ул.“Хемус” №3, е възложено на “ВЕСТАЛ БИЛДИНГ” ЕООД, съгласно сключен договор №ФО-13-425/31.07.2013г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,00 часа на 29.08.2013г. до 17,30 часа на 04.09.2013г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в Регионален отдел “Национален строителен контрол” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул.“Алабин” №35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност