За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


15.8.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №С10-1695-02-596/14.08.2013г.

ДО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
ГР.СОФИЯ, Ж.К.“МЛАДОСТ 1”, БЛ.36, ВХ.12, ЕТ.6, АП.89

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№СО-989-05-961/07.08.2013г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на влязла в сила Заповед №ДК-02-ЮЗР-93/13.12.2010г. за премахване на незаконен строеж “Подпорна стена - ограда и пристан”, находящ се в ПИ пл.№1616, кад.лист Г-22-12-Г, м.“Ренов дол, яз.“Искър”, е възложено на “АЛЕКС 76” ЕООД, съгласно сключен договор №ФО-13-421/31.07.2013г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,00 часа на 09.09.2013г. до 17,30 часа на 12.09.2013г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в Регионален отдел “Национален строителен контрол” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул.“Алабин” №35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност