За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


26.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ №С11-1502-06-029/26.11.2012г.

ДО ЕТ “ЯНЕВ-90-СИМЕОН ЯНЕВ-ТАТЯНА ЯНЕВА”
ГР.СОФИЯ, РАЙОН “ОВЧА КУПЕЛ”, УЛ.“682” №1А

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№СО-285-11-036/22.11.2012г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на Заповед №РД-14-64/06.06.2011г. за премахване на незаконен строеж “Пристройки към съществуваща масивна сграда”, изпълнен в ПИ №972, к.л.№Г-26-13-Б, м.“Щъркелово гнездо”, землището на яз.Искър, извън регулация, е възложено на “Атлас-Р” ЕООД, съгласно сключен договор №ФО-13-644/19.11.2012г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,30 часа на 03.12.2012г. до 17,30 часа на 04.12.2012г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в Регионален отдел “Национален строителен контрол” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул.“Алабин” №35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност