За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


22.8.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ № C13-132-01-318/14.08.2017

ДО:
СИЛВИЯ НИКОЛОВА ПАНЕВА
УЛ. „КИЕВСКА” № 32, АП. 14
ГР. СОФИЯ

    Уведомяваме Ви, че за незаконен строеж: "Приобщаване на общ коридор към ап.14", находящ се в м.Овча купел, ул.Киевска № 32, гр.София, от Началника на РДНСК-ЮЗР, Ви е отправена Покана за доброволно изпълнение изх. № ЮЗР11-1812-00-659/12.07.2017 на влязла в сила Заповед № ДК-02-СО-13/31.01.2008г. на началника на Столична РДНСК /сега РО НСК София при РДНСК - Югозападен район/ за премахване на незаконен строеж.
    На основание чл.277, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс сте поканени в 14 /четиринадесет/ дневен срок да изпълните доброволно разпореденото в горецитираната заповед, считано от датата на обявяване на настоящото съобщение на интернет-страницата на ДНСК.
    Със съдържанието на Поканата може да се запознаете в РО ,,НСК” София при РДНСК-Югозападен район, на адрес: гр.София , ул.,,АЛАБИН” № 35 , ет.1 , стая 103 всеки работен ден от 9,00ч. до 17,30ч.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност