За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


5.9.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ № ТП - 463 - 1 / август 2018г.

ДО: Д. К. Б.
К-С. ”М. Р.”
ГР. Б.

    Уведомяваме Ви, че във връзка с влязла в сила Заповед № РД - 14 - 595/28.10.2005г., издадена от началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж: „Стоманобетонов монолитен навес” /под №133по схема на РДНСК -Бургас/, находящ се в НУПИ, представляващ отдел 236 -ДГФ, гр.Бургас, м.”Ченгене скеле” /канали/ в землището на гр.Бургас, до Вас е отправена ПОКАНA за доброволно изпълнение с изх. изх. № ТП - 463 - 01 - 343/11.11.2016г., по описа на РО „НСК” Бургас при РДНСК - Югоизточен район по реда на чл. 277 от Административно-процесуален кодекс /АПК/.
    Със съдържанието на ПОКАНAТA може да се запознаете в РО „НСК” - Бургас при РДНСК - ЮИР, бул. ”Стефан Стамболов” №120, ет.5.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност