За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


23.12.2015 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
”СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА ДНСК” С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция 1 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Рено“;

Обособена позиция 2 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Волво“;

Обособена позиция 3 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Ленд Роувър“;

Обособена позиция 4 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Форд“.

Съобщение - 23.12.2015

Покана - 23.12.2015

Изисквания и указания - 23.12.2015

Приложения - 23.12.2015

Приложение 3А и 4А - 23.12.2015

Протокол за избор на изпълнител 19.01.2016

 

Договор обособена позиция 1  - 26.01.2016

Договор обособена позиция 2,3,4  - 26.01.2016

 

Информация за извършени плащания - 17.03.2016

Информация за извършени плащания - 15.04.2016

Информация за извършени плащания - 15.04.2016

Информация за извършени плащания - 19.05.2016

Информация за извършени плащания - 19.05.2016

Информация за извършени плащания - 17.06.2016

Информация за извършени плащания - 17.06.2016

Информация за извършени плащания - 18.07.2016

Информация за извършени плащания - 18.07.2016

Информация за извършени плащания - 18.08.2016

Информация за извършени плащания - 18.08.2016

Информация за извършени плащания - 19.09.2016

Информация за извършени плащания - 20.10.2016

Информация за извършени плащания - 18.11.2016

Информация за извършени плащания - 19.12.2016

Информация за извършени плащания - 20.01.2017


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност