За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


3.12.2014 г.

Застраховане на имуществото и служителите на ДСНК" с пет обособени
позиции, както следва: 1.1. Обособена позиция 1 „Застраховане на сградите,
собственост на ДНСК"; 1.2. Обособена позиция 2 „Застраховане на
автомобилите, собственост на ДНСК със застраховка „Автокаско"; 1.3.
Обособена позиция 3 „Застраховане на автомобилите, собственост на ДНСК със
застраховка „Гражданска отговорност"; 1.4. Обособена позиция 4 „Застраховане
на 421 служителя на ДНСК със групова застраховка „Злополука"; 1.5. Обособена
позиция 5 „Застраховане на 421 служителя на ДНСК със групова застраховка
„Живот". Към документацията са приложени списъци на автомобилите,
собственост на ДНСК и на сградите, собственост на ДНСК.

Публична покана 03.12.2014г.

Изисквания и указания 03.12.2014г.

Приложения 1 и 2 03.12.2014г.

Приложения 3, 3а, 4 и 5 03.12.2014г.

Съобщение относно отваряне на офертите 10.12.2014г.

Класиране на участниците 17.12.2014г.

Застрахователна полица "Индустриалиен пожар" 19.12.2014г.

Застрахователна полица групова застраховка "Злополука" 19.12.2014г.

Застрахователна полица "Гражданска отговорност" 19.12.2014г.

Застрахователна полица "Каско на МПС" 19.12.2014г.

ПОЛИЦА по застрахователен договор № 70000134 по групова рискова застраховка „Живот" 19.12.2014г.

СПРАВКА за изплатените средства, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г., по договор № 70000134/18.12.14г. с ЖЗК СЪГЛАСИЕ ЕАД - 16.01.2015

СПРАВКА за изплатените средства, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г., по застрахователни полици с ЗАД Виктория - 16.01.2015

Дати на изпълнение на застрахователни полици по обособени позиции 1,2,3,4 и 5 - 18.01.2016

 

 

 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност