За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


29.7.2015 г.

Обществена поръчка по реда на глава осма „а“ чрез публична покана с предмет:
„ЗАКУПУВАНЕ НА 5 БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛА СРЕДЕН КЛАС, ЗА НУЖДИТЕ НА ДНСК“.

 

Публична покана - 29.07.2015

Изисквания и указания - 29.07.2015

Приложения - 29.07.2015

Протокол избор на изпълнител - 21.08.2015

Заповед прекратяване 21.08.2015ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност