За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


29.7.2015 г.

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет
 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДНСК”
с две обособени позиции, както следва:
обособена позиция 1 с предмет „УНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ“ И
обособена позиция 2 с предмет „НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ“

Публична покана - 29.07.2015

Изисквания и указания - 29.07.2015

Приложения - 29.07.2015

Съобщение относно отваряне на оферти - 10.08.2015

Протокол за избор на изпълнител - 21.08.2015

Договор по обособена позиция 1 - 01.09.2015

Договор по обособена позиция 2 - 01.09.2015

Информация за извършени плащания - 19.11.2015

Информация за извършени плащания - 18.12.2015

Информация за извършени плащания - 11.01.2016

Информация за извършени плащания - 15.02.2016

Информация за извършени плащания - 17.03.2016

Информация за извършени плащания - 15.04.2016

Информация за извършени плащания - 19.05.2016

Информация за извършени плащания - 17.06.2016

Информация за извършени плащания - 18.07.2016

Информация за извършени плащания - 18.08.2016

Информация за извършени плащания - 19.09.2016

Информация за извършени плащания - 20.10.2016

Последно плащане по договора за обособена позиция 1 – 27.09.2016г. - 20.10.2016г.

Последно плащане по договора за обособена позиция 2 – 27.09.2016г. - 20.10.2016г.

Изплатена сума по договора  за обособена позиция 1 – 9600,97 лв. без ДДС. - 20.10.2016г.

Изплатена сума по договора  за обособена позиция 2 – 5215,98 лв. без ДДС. - 20.10.2016г.

Договорът по обособена позиция 1 е изпълнен с извършването на последното дължимо плащане на 27.09.2016г., съгласно посочените в него срокове, обем и условия. - 20.10.2016г.

Договорът по обособена позиция 2 е изпълнен с извършването на последното дължимо плащане на 27.09.2016г., съгласно посочените в него срокове, обем и условия. - 20.10.2016г.

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност