За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


13.10.2015 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕT

„ЗАКУПУВАНЕ НА 4 БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛА СРЕДЕН КЛАС, ЗА НУЖДИТЕ НА ДНСК“

Публична покана - 13.10.2015

Изисквания и указания - 13.10.2015

Приложения - 13.10.2015

Съобщение относно отваряне на оферти - 23.10.2015

Протокол за избор на изпълнител - 16.11.2015

Договор - 20.11.2015

Информация за извършени плащания - 18.12.2015

Последно плащане-09.12.2015г.

Изплатена сума по договора - 41333,32 лв. без ДДС, 49600,00 лв.с ДДС;

Договора е изпълнен на 09.12.2015г., съгласно посочените в него срокове, обем и условия-04.01.2016г.

 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност