За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 01.10.2019
Процедури - Архив
Обществени поръчки след 15.02.2018
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


26.2.2016 г.

 

    „Договаряне без обявление с предмет  „Доставка на природен газ и топлинна енергия за административните сгради на ДНСК в градовете, в които ДНСК има потребление на природен газ и топлинна енергия по регулирани цени от краен снабдител за срок от четири години", по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 с предмет "Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване  имоти на ДНСК в гр. София",
Обособена позиция № 2 с предмет "Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване части от имот на ДНСК в гр. Враца",
Обособена позиция № 3 с предмет "Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване части от имот на ДНСК в гр. Перник",
Обособена позиция № 4 с предмет "Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване части от имот на ДНСК в гр. Плевен",
Обособена позиция № 5 с предмет "Доставка на природен газ за предоставените за ползване части от имоти на ДНСК в гр. Велико Търново, гр. Ловеч, гр. гр. Монтана, гр. Разград, гр. Стара Загора и гр. Ямбол" и
Обособена позиция № 6 с предмет "Доставка на природен газ за предоставените за ползване части от имоти на ДНСК в гр. Добрич и гр. Шумен".

 

Решение за откриване на процедурата - 26.02.2016

СТАНОВИЩЕ за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП - 10.03.2016

Договор Обособена позиция 1 -21.07.2016

Договор Обособена позиция 2 -21.07.2016

Договор Обособена позиция 3 -21.07.2016

Договор Обособена позиция 4 -21.07.2016

Договор Обособена позиция 5 -21.07.2016

Договор Обособена позиция 6 -21.07.2016


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност