За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 01.10.2019
Процедури - Архив
Обществени поръчки след 15.02.2018
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Обществени поръчки

  • Договаряне без обявление с предмет „Доставка на електроенергия - ниско напрежение за предоставените за ползване имоти на ДНСК в градовете, в които ДНСК има потребление на електроенергия, по регулирани цени от краен снабдител за срок от четири години" с 3 обособени позиции
  • 26.02.2016

  • Договаряне без обявление с предмет „Доставка на природен газ и топлинна енергия за административните сгради на ДНСК в градовете, в които ДНСК има потребление на природен газ и топлинна енергия по регулирани цени от краен снабдител за срок от четири години" с 6 обособени позиции
  • 26.02.2016

  • „Предоставяне на електронни съобщителни услуги" с две обособени позиции, както следва: обособена позиция 1 с предмет „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги" и обособена позиция 2 с предмет „Предоставяне на мобилни телефонни услуги"
  • 30.10.2014


    ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
    Правна информация Декларация за достъпност